Bostadskris hotar Halmstads framtida studenter

En studie av bostadssituationen i Halmstad visar att bristen på studentbostäder har ökat kraftigt sedan 2013. Minst 1 000 nya studentbostäder behövs för att möta den efterfrågan som finns.

ANNONS
|

Konsultfirman Sweco har på uppdrag av Högskolan i Halmstad tagit fram en studie över rådande studentbostadssituation. Resultatet visade att bristen på studentbostäder har ökat stadigt sedan 2013, och lär fortsätta att öka om ingen förändring sker. Rikard Ahlgren, fastighetschef på Högskolan i Halmstad, var inte förvånad över studiens resultat.

– Att det är brist på studentbostäder är något som vi har vetat om länge, men den här rapporten ger oss ett tydligt underlag för att visa kommunen och fastighetsägare det verkliga behovet, säger Rikard Ahlgren.

De tre senaste åren har Halmstad blivit rödmarkerade i Sveriges förenade studentkårers (SFS) bostadsrapport. När en studieort rödmarkeras betyder det att staden inte kan erbjuda studenter ett boende under höstterminen. För att vara en framgångsrik högskola är tillgängliga bostäder en viktig faktor.

ANNONS

Efter rödlistningen 2017 så byggdes det ett fåtal studentlägenheter. Halmstad är en stad som växer kraftigt med en generell bostadsbrist. Eftersom Högskolan fortsätter att växa även den, är vi oroliga över att det kan påverka våra möjligheter till att kunna attrahera fler studenter i framtiden, berättar Rikard Ahlgren.

Ett års kötid

Det finns många faktorer som spelar in när framtida studenter väljer vilken högskola det vill studera vid. En grundläggande förutsättning för att kunna studera på en annan ort är möjligheten till bostad. Studien visade att för att få en studentlägenhet genom HFAB krävs det ett års kötid. För att få en mindre lägenhet genom samma bolag krävs det sex års kötid.

För tillfället finns det cirka 1 200 studentbostäder i Halmstad, med ett behov uppskattat till det dubbla. Årligen beräknas det vara omkring 200 studentlägenheter som blir lediga och det beräknas behöva cirka 400.

– Halmstads kommun har en ambition att växa, och då spelar självklart Högskolan en viktig roll för den tillväxten. Vi måste kunna fortsätta attrahera studenter till Halmstad både för Högskolans egen skull och i förlängningen för Halmstads utveckling, förklarar Rikard Ahlgren och tillägger:

– Det är många som väljer att stanna kvar på sin studieort efter avslutade studier och då är också bostaden en viktig faktor. Om det inte finns bostäder så riskerar man ju att de flyttar någon annan stans.

ANNONS

Vad är nästa steg i bostadsfrågan?

– Nästa steg är att visa det här behovet på ett tydligt sätt och hoppas att det väcker ett intresse hos kommunen att planlägga mark och hos fastighetsägare att börja bygga. Man löser inte den här frågan snabbt utan det sker över tid, men det är viktigt att vi börja nu, säger Rikard Ahlgren.

En ohållbar situation

Timmie Hansson, ordförande för Halmstads studentkår, var likt Rikard Ahlgren inte heller förvånad över vad studien påvisade.

–Man ser att det är en tuff situation som speglar vad studentkåren har sagt i flera år. Bara i år hade 32 procent fler sökt till högskolan i Halmstad, det är den högsta ökningen hittills. Fler studenter kommer komma och de har ingenstans att bo, säger Timmie Hansson.

Under det pågående året har hemmet haft en extra stor betydelse för många. Till följd av coronapandemin blev många studenter beroende av att kunna ta del av digital undervisning hemifrån. För den som inte har en stabil hempunkt kan studierna bli svåra att ta del av.

– Det är inte hållbart att man ska flytta runt mycket och behöva bo som inneboende hos olika. Ett hem ska vara en fristad. Nu med digitala studier ska man ha en bostad där man har tillgång till att kunna vara hemma och studera, då utan ett hem blir det svårt, förklarar Timmie Hansson och fortsätter:

ANNONS

– För många studenter så handlar det om ens första boende. Man måste kunna komma in på bostadsmarknaden. Alla kan inte veta vart de kommer plugga för att först hinna stå i bostadskö i sju år.

Vad är nästa steg i bostadsfrågan?

– Det jag har börjat med är att ta reda på hur situationen ser ut för gemene student. Vi håller på med en enkätundersökning på omkring 600 svar för att få grepp om det. Det sker ständiga diskussioner med Högskolan och med kommunen. Vi ser att vi alla jobbar mot samma mål, avslutar Timmie Hansson.

LÄS MER:Brist på studentbostäder – Halmstad rödlistat igen

ANNONS