Jonas Holmberg berättar att Borås är på gång att införa fyrfackskärl till 19 000 villahushåll. Till hösten stängs kommunens optiska sortering (bilden är från Hems optiska sortering på Kristinehed).
Jonas Holmberg berättar att Borås är på gång att införa fyrfackskärl till 19 000 villahushåll. Till hösten stängs kommunens optiska sortering (bilden är från Hems optiska sortering på Kristinehed). Bild: Borås Energi och Miljö/HP Arkiv

Borås har valt att slopa optiska sorteringen och plastpåsar

Borås, som var en av de första kommunerna att införa optisk sortering, har nu valt att gå över till fyrfackssystem. En orsak till bytet är att slippa användningen av plast uppger Jonas Holmberg, marknads- och kommunikationschef. Investeringskostnaden ligger hittills på 149 miljoner – plus inköp av nya sopbilar för 42 miljoner.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

Som HP berättat har Centerpartiet satt ner foten i avfallsfrågan. Partiet vill skrota den gröna matavfallspåsen och den optiska sorteringen och i stället satsa på fyrfackssystem i Halmstad.

Att byta system kräver dock stora investeringar i helt nya sopbilar, nya kärl och förändringar i anläggningen på Kristinehed. En siffra för vad det skulle kosta finns – men Halmstad Energi och Miljö vill inte lämna ut den i dagsläget med hänvisning till att det är arbetsmaterial.

Borås överger optiska

I Borås, som Halmstad samarbetat med kring den gröna matavfallspåsen, håller det kommunala avfallsbolaget Borås Energi och Miljö på att gå över till fyrfack. Till sommaren ska samtliga 19 000 hushåll i villa, kedje- och radhus ha fått de nya kärlen.

ANNONS

Den optiska anläggningen stängs för gott till hösten.

– Anläggningen är snart 30 år gammal och för några år sedan började vi titta på hur vi ska göra när den når slutet på sin tekniska livslängd. Vi tittade på olika lösningar där bland annat optisk sortering och flerfack med upp till åtta fraktioner ingick, berättar Jonas Holmberg.

En omfattande analys gjordes, där Borås tittade bland annat på klimatpåverkan och hur stor andel matavfall som sorterades ut i de olika systemen.

– Ett mål var att gå ifrån beroendet av plast. Vi gör biogas och biogödsel i Borås och vill inte ha ut plastrester i vår biogödsel som vi sprider ut på åkermark, säger Jonas Holmberg.

Kostnad över 190 miljoner

2018 gjordes pilotförsök på 1 000 hushåll under knappt ett år och nöjdheten bland kunderna var hög och året efter togs beslutet att byta system.

– I höstas gjorde vi en plockanalys där vi kunde konstatera att färre förpackningar hamnar i matavfallet och restavfallet med det nya systemet, vilket tillsammans med hög kundnöjdhet var ett av våra mål.

Dessutom har andelen utsorterat matavfall ökat.

– I optiska visade plockanalyser att 14 procent av matavfallet slängdes i restavfallet. Med det nya systemet hamnar endast 6 procent av matavfallet i restavfallet, säger Jonas Holmberg.

ANNONS

Vad har det då kostat Borås kommun att byta system i villahushållen? Kärlen, 38 000 till antalet, har gått på 65 miljoner. En ny materialhall kostade 40 miljoner och projektkostnader och övriga kostnader gick loss på 44 miljoner.

Utöver det har 12 nya sopbilar köpts in för 3,5 miljoner per styck, alltså 42 miljoner.

Gillar sin plastpåse för matavfall

Införandet har inte gått helt friktionsfritt. Boråsarna har haft sin svarta matavfallspåse i nästan 30 år och har varit nöjda med den säger Jonas Holmberg.

– Jämfört med tidigare har vi fått mycket synpunkter. Man har tyckt att det gamla systemet har varit enkelt och bra, och att plastpåsen har varit smidig ur ett användarperspektiv. Men det är alltid lite jobbigt med ett nytt system och nya rutiner i en stad med 114 000 invånare, det behövs alltid en inkörningsperiod.

Har fyrfackssystemet några nackdelar?

– Det är två stora kärl och på hushåll med små tomter är det en utmaning att få till en bra placering. Vi har satt ett tredje hjul på våra kärl för att det ska vara enklare att dra.

Borås har valt en lösning med två 370-literskärl med fyra fack i varje. Det ena – med matavfall, färgat glas, plastförpackningar och pappersförpackningar – töms två gånger per månad. Det andra – med restavfall (brännbart), ofärgat glas, metallförpackningar och returpapper – töms en gång per månad. Dessutom finns även boxar för batterier och ljuskällor.

ANNONS

Flerbostadshusen har ännu inte, med vissa undantag, möjlighet till hushållsnära förpackningsinsamling, men arbetet är påbörjat uppger Jonas Holmberg.

LÄS MER:Byte av sopsystem kräver stora investeringar

LÄS MER:C vill skrota den gröna påsen och gå över till fyrfackssystem

Läs mer: Ingen succé för avfall i gröna påsar – körs till Borås

Läs mer: Hem fortsätter samarbeta med Borås kring avfall

ANNONS