Barnmorskorna räcker inte till – tio saknas i Halmstad

Effekten av barnmorskebristen syns i hela landet. På förlossningen i Halmstad saknas tio barnmorskor vilket innebär att personalen nu behöver dra ett ännu tyngre lass. Om man inte agerar nu riskerar Halland att hamna i samma situation som Stockholm varnar fyra barnmorskor.

ANNONS
LocationHalmstad||

På en vecka har över 40 barnmorskor sagt upp sig från förlossningsvården i Stockholm i protest mot arbetsvillkoren, rapporterar Dagens Nyheter. Att det saknas barnmorskor i Halland beror inte på protestuppsägningar, men risken finns att det kommer sluta där menar barnmorskorna som jobbar på förlossningen i Halmstad.

– Det ligger ett stort ansvar på politikerna här att se till att vi inte hamnar där de är i Stockholm. Nu finns det en bra möjlighet att lära av det. Vi är inte där nu, men vi skulle mycket möjligt kunna komma dit, säger barnmorskan Lena Karlsson.

Lena och hennes kollegor Christin Hjalmarsson, Annika Bengtsson och Anki Adlers har alla följt rapporteringen om massuppsägningar i Stockholm. Barnmorskorna konstaterar att kåren skrikit efter hjälp länge och att det är tråkigt att det är först nu som det verkar få effekt.

ANNONS

– Har man hela tiden skrikit att det är kris och inget händer, vad har man då för val?, frågar sig Christin Hjalmarsson.

LÄS MER:Vårdförbundet: "Risk för fler massuppsägningar"

LÄS MER:Fler barnmorskor lämnar: "Det här är akut"

Barnmorskor väljer andra verksamheter

Enligt Maud Ankardal som är verksamhetschef för förlossningsvården i Halland beror de vakanta tjänsterna i Halmstad främst på ett generationsskifte i kåren och flera pensionsavgångar. Barnmorskorna på förlossningen har under åren också sett kollegor lämna för andra verksamheter för att man inte orkar stressen i längden.

– Fler söker sig till kvinnohälsovården och andra verksamheter. Stressen kan leda till att folk slutar för att de blir utbrända, säger Annika Bengtsson.

Då och då plingar det till och då kan man känna en stress över att det nu är min tur att ta extrapasset.

Barnmorskorna i Halmstad måste ofta jobba extrapass.
Kollegorna är oroliga för att arbetsgivarna utnyttjar barnmorskornas lojalitet. De ställer upp på extrapass för att hjälpa sina kollegor och för att de vet att verksamheten måste gå runt. Bild: Johan Persson

Eftersom förlossningen är en akutverksamhet måste grundbemanningen hålla, därför landar det på de befintliga barnmorskorna att täcka upp för varandra.

– Vi gör våra egna scheman och när det är färdigt finns det alltid en lista med olösta pass. Sedan tillkommer det alltid något mer om någon är sjuk och då skickas det ut sms. Inte varje dag men då och då plingar det till och då kan man känna en stress över att det nu är min tur att ta extrapasset, säger Christin Hjalmarsson.

– Många jobbar redan heltid så då slutar det med att man jobbar mer än heltid, fyller Annika Bengtsson i.

Oro för att lojaliteten ska utnyttjas

Barnmorskorna menar att deras arbetssituation inte är hållbar i längden. Det är snarare regel än undantag att regelbundet behöva jobba extrapass, insamlad övertid är svår att få ut och fyra veckors sammanhängande semester under sommaren är inte att räkna med. Att verksamheten ändå fungerar med tio barnmorskor för lite beror främst på deras lojalitet mot varandra och yrket.

ANNONS

Det byggs en hel del på lojalitet.

– Jag är rädd att politikerna kan utnyttja att vi tycker så mycket om vårt jobb och att vi vill att det ska bli så bra som möjligt. Inte bara att vi vill förhindra komplikationer utan för att vi vill att familjerna ska må bra och få en positiv upplevelse, säger Lena Karlsson.

– Jag inser att det byggs en hel del på lojalitet med sina arbetskamrater men vi kan inte lita på den i hur stor omfattning som helst. Jag är medveten om att det är en pressad arbetssituation och vi försöker verkligen hitta lösningar för att slippa att behöva ta så många extrapass, säger Maud Ankardal.

LÄS MER:Barnmorskor jobbar på semestern för att räcka till

LÄS MER:Flera konsekvenser av bristen på vårdpersonal i sommar

Region Halland saknar tio barnmorskor på förlossningen i Halmstad.
Maud Ankardal är verksamhetschef för förlossningsvården i Halland. Hon konstaterar att Region Halland inte är förskonad från barnmorskebristen i landet. Bild: Annika Karlbom

En av de mest barnmorsketäta regionerna

Halland tas ibland upp som ett gott exempel när det gäller förlossningsvård och det är vanligt förekommande med kvinnor från andra region som väljer att föda i Halmstad eller Varberg. Enligt en ranking från Vårdförbundet är Halland en av regionerna med högst barnmorsketäthet, 500 per 100 000 kvinnor i fertil ålder. Ett annat exempel är att barnmorskorna som jobbar obekväma arbetstider inom den halländska förlossningsvården jobbar 34 timmar i veckan för en heltidslön.

LÄS MER:Nyblivna mammor ger förlossningsvården i Halland gott omdöme

En rapport från Socialstyrelsen som menar att Halland är en av endast två regioner i landet som inte upplever en brist på barnmorskor har uppmärksammats på nytt i samband med protestuppsägningarna i Stockholm. Den bilden håller dock varken barnmorskorna eller verksamhetschefen med om.

ANNONS

I Halmstad finns ett 50-tal barnmorsketjänster inom förlossningen, varav tio är vakanta.

– Det är inte en obetydlig andel som saknas, säger Maud Ankardal.

Födande kvinnor påverkas av arbetsvillkoren

Personalbristen leder bland annat till att samma barnmorska kan behöva ansvara för mer än en aktiv förlossning åt gången. Att kvinnorna som föder barn påverkas av stressade barnmorskor är inget som kollegorna sticker under stolen med. Men de vill inte dra det så långt som att säga att patientsäkerheten skulle påverkas.

Ibland slår vi knut på oss själva.

– Det är vetenskapligt bevisat att kvinnor som har en barnmorska hos sig under hela tiden behöver mindre smärtlindring, känner sig tryggare och det leder till färre komplikationer, säger Lena Karlsson och fortsätter:

– Men vi kan inte säga att det inte är säkert att föda hos oss. Att det inte är osäkert beror på att vi jobbar mer och snabbare och täcker upp för varandra. Ibland slår vi knut på oss själva.

Hur känner ni er efter ett arbetspass?

– Helt slut, säger Christin Hjalmarsson.

– Otillräcklig, säger Annika Bengtsson.

Barnmorskorna poängterar att de inte känner sig utarbetade efter varje pass, men att andelen pass som tar slut på krafterna har blivit vanligare med åren.

Detta har hänt: Förlossningskrisen

Bristen på barnmorskor har uppmärksammats tidigare men i samband med att barnmorskor i Stockholm sagt upp sig i protest mot dåliga arbetsvillkor har strålkastarljuset riktats på yrkesgruppen på nytt. Vårdförbundet har varnat för massuppsägningar på fler håll i landet.

Grunden till barnmorskornas kritik är underbemanning. De måste ställa upp på extrapass, hinner inte ta några raster och måste hantera flera förlossningar samtidigt.

I dag är det inte ovanligt att barnmorskor lämnar förlossningsvården för att jobba i andra verksamheter utan obekväma arbetstider, som mödravårdscentral och ungdomsmottagningar, eller går ner i arbetstid för att orka.

Barnmorskorna som sagt upp sig har lämnat ett kravlista. Ett av huvudkraven är att man som barnmorska bara ska ha en patient i aktiv förlossning åt gången – ett krav som Region Stockholm gått med på att införa som mål.

ANNONS