Flera konsekvenser av bristen på vårdpersonal i sommar

Färre vårdplatser, neddragna öppettider och en mottagning som inte vill ta emot patienter från andra regioner. HP har stämt av med Hallands sjukhus, ambulansen och närsjukvården för att ta reda på hur den halländska vårdkapaciteten påverkas under semesterperioden.