Sjukhusanställd ville bli testad men nekades

Den anställda på intensiven i Varberg som först konstaterades smittad med corona ville på ett tidigt stadium bli testad för viruset, men nekades. Smittspårningen på sjukhuset kan därmed ha fördröjts kraftigt.

ANNONS
|

Den kvinna på intensivvårdsavdelningen på Varbergs sjukhus som först blev smittad med coronaviruset hade kunnat bli diagnosticerad betydligt tidigare än vad som blev fallet.

Kvinnan hade varit på resa i Österrike och insjuknade strax efter sin hemkomst till Sverige. Hon gick hem från sitt jobb på intensiven i Varberg så fort hon märkte av symptomen.

Kvinnan misstänkte då att hon hade blivit smittad med coronaviruset och kontaktade 1177 med önskemål om att få bli testad. Men hon nekades detta med hänvisning till att hon inte befunnit sig i något riskområde.

Detta var sant – då. För en vecka senare klassades området om till riskområde och då fick kvinnan sitt coronatest. Mycket riktigt var det positivt och det blev alltså startskottet för den smittspårning på sjukhuset i Varberg som nu resulterat i att ett hundratal anställda på intensivvårdsavdelningen och dialysavdelningen ska testas för corona. Att kvinnan inte testades kan alltså ha fördröjt smittspårningsarbetet på sjukhuset kraftigt.

ANNONS

I onsdagens intervju med HP (i samband med att det första coronafallet avslöjades) sade sjukhuschefen Carolina Samuelsson att:

”Personen har befunnit sig i norra Alperna, i Österrike. Området har inte tidigare varit klassat som ett riskområde utan blivit det under de senaste dagarna. Det är också därför som den anställde har testats först nu, efter att riskområdet utvidgats”.

HP har under torsdagen och fredagen enträget sökt Region Halland för en kommentar till de nya uppgifterna om att kvinnan på ett tidigare stadium bett om att få bli testad.

Sjukhuschefen Carolina Samuelsson har via kommunikatör lämnat ett skriftligt uttalande:

"Efter att medarbetaren vid IVA i Varberg blivit konstaterad smittad har jag också fått information att hon bett om att få bli provtagen vid tidigare tillfälle. Jag har stort förtroende för att smittskydd Halland, vid varje givet tillfälle i händelseutvecklingen den senaste månaden, följt gällande rutinerna vad gäller provtagningsindikation vid varje givet tillfälle".

HP söker fortsatt Region Halland för ytterligare kommentarer.

ANNONS