Madeleine Lidman: ”Det finns alternativ till förskolan”

För snart 20 år sedan grundade Madeleine Lidman Hemmaföräldrars nätverk. Tanken var att stötta föräldrar som väljer en annan lösning än den som är norm i dag.
– Många som är hemma med barnen upplever sig ifrågasatta, som att andra provoceras av deras val, säger hon.

ANNONS
|

LÄS MER:Emma Engström: ”Den här tiden kommer inte tillbaka”

Anledningen till att Madeleine startade nätverket för hemmaföräldrar från första början var att hon såg att det fanns ett behov. De föräldrar som önskade vara hemma mer med sina barn behövde stöd, råd, pepp och nya forum för att knyta kontakter med andra i samma sits.

– För alla som vill hoppa av standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnen i förskola från ett års ålder är det tufft i dag. Många oroar sig för ekonomin eller för hur det ska funka socialt för barnen. Vi vill visa att det går.

Madeleine ser en trend i samhället: det finns fler och fler föräldrar, både mammor och pappor, som vill vara hemma mer. Många vill inte sluta arbeta helt, men vissa vill skapa en bättre balans mellan jobb och tid med barnen.

ANNONS

– En del av problemet är att vi matas med information från staten om hur bra det är med förskola. Därför kan vi ha svårt att se alternativen.

LÄS MER:Forskaren Ulla Waldenström tror på förskolan

Stressig miljö för barnen

Madeleine betonar att hon absolut inte har något emot förskolan i sig. Däremot tycker hon att det finns stora brister i hur den fungerar i dagens läge. Hon anser barngrupperna vara för stora och pedagogerna för få. Dessutom tycker hon att alltför många barn är alltför många timmar på förskola. Hon tror att miljön kan bli stressig för barnen om de vistas i den för mycket, och hon tror att många barn lämnas när de är för små.

– Annars tycker jag att en väl fungerande förskola kan vara ett bra komplement till hemmiljön, åtminstone för de barn som fyllt tre år. Före tre års ålder har man inget direkt behov av att leka med andra barn.

”Förr i tiden fungerade det alldeles utmärkt att börja direkt i skola utan att ha gått i förskola.”

Men finns det inte en risk att barn som kommer direkt från hemmet till förskoleklass är helt oförberedda, och dessutom får svårigheter med det sociala?

– Det man vet är att grunden till socialt samspel börjar i familjen. Barn behöver vägledning av en vuxen för att lära sig. Risken med förskolan är att det är så få vuxna på plats att barnen inte får det stöd de behöver. Och då kan det bli riktigt fel, med beteendeproblem och så vidare.

ANNONS

– Det här med att de skulle vara oförberedda tror jag inte på. Förr i tiden fungerade det alldeles utmärkt att börja direkt i skola utan att ha gått i förskola. Dessutom finns det mycket föräldrar kan lära barn på egen hand genom vardagspedagogiken, förskola är inget måste. Då är jag mer oroad att lärare i skolan är fördomsfulla mot barn som varit hemma och leta problem för att barnen varit hemma.

”Måste få vara upp till varje familj”

Är det inte en risk att det här blir en kvinnofälla, om fler kvinnor är män väljer att vara hemma?

– Det måste få vara upp till varje familj. Vill kvinnan vara hemma har väl inte jag rätt att säga något om det. Däremot tycker jag absolut att man från politiskt håll ska möjliggöra så att det inte drabbar en ekonomiskt att inte jobba eller jobba mindre några år. Man borde se över pensionssystemet, och se till att man får behålla sin sjukpenninggrundande inkomst även om man är hemma.

Men blir det ett jämställt samhälle om kvinnor är hemma med barn och män arbetar?

– Hur man vill fördela arbetsuppgifterna i en familj är upp till var och en, i en del familjer jobbar båda föräldrarna mindre. Och jag tycker absolut att vi ska jobba med jämställdhet på alla plan. Men i de familjer där båda föräldrarna jobbar mycket blir det ibland så att kvinnan både yrkesarbetar och gör allt hemarbete. Det är inte heller jämställt.

ANNONS

Men vad säger du till de föräldrar som verkligen vill jobba heltid, hellre än att vara hemma med barnen?

– Då tycker jag absolut att de ska göra det, men då ska de se till att de har en riktigt bra barnomsorg till sina barn.

Om Madeleine Lidman, saxat från Hemmaforäldrars blogg:

”Valfrihetsälskande mamma till tre barn, som arbetat i två decennier med att stötta, inspirera och ge råg i ryggen till föräldrar som vill följa sin magkänsla och välja tid för barn och balans mellan familj och arbete. Driver Hemmaföräldrars nätverk sedan 2001 samt administrerar en Facebook-grupp med över 4 000 medlemmar samt lokala grupper över hela landet. Opinionsbildar för valfrihet och en ny modern familjepolitik som ska bygga på vad små barn behöver, inte bara vad staten behöver.”

Madeleine arbetar även som frilansande översättare och journalist.

För mer info om nätverket, besök hemmaforaldrar.se

Madeleine betonar att det förr i tiden fanns många fler olika lösningar när det kom till omsorg om små barn. Öppna förskolan var mer utbyggd, det fanns deltidsförskolor och det fanns fler dagmammor. Hon menar att systemet var mer flexibelt då, och betonar återigen att hon verkligen inte har något emot barnomsorg utanför hemmet – så länge den fungerar bra.

– Nu känns det som att politiken bara vill försvåra för de som vill vara hemma mer. Vårdnadsbidraget var ett bra försök, men det blev snabbt så kritiserat att jag inte tror att det är någon idé att försöka införa det igen. Dessutom handlade det om så lite pengar.

”Det har gått hur bra som helst ändå för mina barn i livet, utan förskola.”

Själv varit hemmaförälder

Madeleine själv har tre barn, två som idag är 24 och 22, och en 4-åring. De två äldsta var små när hon började engagera sig i de här frågorna. De gick aldrig i förskola, utan fick träffa andra barn genom att ett stort gäng hemmaföräldrar träffades varje dag. Från att de var ungefär två och ett halvt år gick de på Svenska kyrkans lekis som hade verksamhet för hemmabarn några få timmar i veckan, som ett komplement.

ANNONS

– Det har gått hur bra som helst ändå för dem i livet, utan förskola. Nu har vi vår lilla tjej några timmar i veckan i ett familjedaghem där man bedriver pedagogisk omsorg, och det funkar också bra.

ANNONS