Forskaren Ulla Waldenström tror på förskolan

I studier finns stöd för att barn klarar skolstarten bättre om de gått i förskola. Forskaren Ulla Waldenström är positivt inställd – så länge förskolan i fråga fungerar bra. Stora barngrupper och få pedagoger kan dock ställa till det, inte minst för små barn.

ANNONS
|

LÄS MER:Emma Engström: ”Den här tiden kommer inte tillbaka”

– I studier från andra länder kan man se ett samband. Barn som har gått i förskola verkar vara mer skolmogna vid skolstart. Det man kunnat mäta är kognitiva förmågor och hur långt framme man är vad gäller till exempel matematik och läs- och skrivkunnighet, säger Ulla Waldenström.

Hon är professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet och utbildad beteendevetare och barnmorska. Hon har också varit aktiv i debatten kring förskolan i Sverige – och har dessutom gett ut boken ”Mår barnen bra i förskolan?”.

I Sverige finns inte särskilt många studier gjorda på förskolans påverkan på barn, åtminstone inte på senare år. Enligt Ulla Waldenström kan det bero på att vi inte har någon bra kontrollgrupp att jämföra med. Nästan alla barn här går i förskola.

ANNONS

– Och de som inte gör det är antingen barn med otroligt motiverade och engagerade föräldrar som är hemma för att de vill, eller barn från mer resurssvaga och socioekonomiskt utsatta familjer. Jämförelserna skulle inte bli rättvisande, alltför många andra faktorer spelar in när det handlar om hur de här barnen utvecklas senare i livet.

LÄS MER:Madeleine Lidman: ”Det finns alternativ till förskolan”

Anknytningen viktig för små barn

Ulla betonar att det inte heller finns några bra studier gjorda – varken i Sverige eller utomlands – på hur barn på sikt påverkas av att gå i förskola eller inte. Att de verkar klara av skolstarten bättre är en sak, men hur blir det längre fram?

– Det vet vi inte. Det som också är viktigt att poängtera är att det positiva samband som tycks finnas vid skolstart inte säger någonting om hur länge barnen ska ha gått i förskola. Det finns alltså inget som säger att de måste ha börjat när de är riktigt små.

En del påstår att barn inte alls har nytta av förskola före ungefär två och ett halvt års ålder. Vad säger du om det?

– Det är inget jag själv studerat. Men jag tror inte att en tidig förskolestart ger några direkta positiva effekter.

Tror du att det kan vara skadligt?

ANNONS

– Det man vet är att anknytning är väldigt viktigt för små barn, och att de inte kan knyta an till hur många personer som helst. I många förskolor i dag är barngrupperna stora och personalomsättningen stor. Det tror jag kan vara ett problem för små barn, men inte förskolan i sig.

”Lär sig språk i interaktion med få personer”

På senare tid har en debatt förts i Sverige angående om förskolan skulle göras obligatorisk från en viss ålder. Särskilt viktig har förskolan ansetts vara för barn med föräldrar som är nyanlända till Sverige: På det viset skulle barnen lära sig språket bättre, har vissa menat.

– Men faktum är att forskning visar att små barn lär sig språk i interaktion med ytterst få personer. Skulle barn under två år hamna i en stor grupp med få eller många olika pedagoger tror jag knappast det har någon positiv effekt på språkutvecklingen.

Även om det alltså inte finns särskilt mycket specifik forskning från Sverige så är Ulla Waldenström inläst på mycket vad gäller barns utveckling i allmänhet samt de studier som gjorts i andra länder. Och hennes sammantagna bedömning är förskolan, så länge den är väl fungerande, är bra för barn.

– Absolut. Barnen får stimulans, blir mer mogna för skolstarten, får lära sig rutiner och att sitta stilla, respektera andra och lära sig massa annat. Det som möjligtvis är problemet i Sverige är att kvaliteten på olika förskolor kan skifta så mycket.

ANNONS

Om barn hamnar i en ”dålig” förskola, vilka konsekvenser kan det få på sikt?

– Det blir mer oroligt för barnen. De får kanske svårt att känna sig trygga och att knyta an till andra människor. Dessutom är en god psykosocial miljö en grundbult för lärande och utveckling.

Familjebakgrunden viktigast

Ulla poängterar att det är svårt att generalisera: Självklart passar inte förskolan alla barn, inte ens om den är väl fungerande. Detsamma gäller sämre förskolor, vissa barn klarar sådana miljöer bättre än andra.

– Och man får heller inte glömma att det finns stöd i forskningen för att det absolut viktigaste när det kommer till hur barnen ska klara sig i skolan och i livet handlar om familjebakgrund. Förskolans roll är alltså relativt liten i sammanhanget, vilken bakgrund barnet har i övrigt påverkar så mycket mer.

ANNONS