Hundratals vaccindoser fick slängas i Halland

Region Halland bestämde sig till slut för att kassera de 241 doser coronavaccin som varit nedfrysta på fel sätt vid transporten. Händelsen har lett fram till flera åtgärder hos leverantören Apoteket AB.

ANNONS
|

Historien om de vaccindoser från företaget Moderna som frystes ned till för låg temperatur under transporten ut till regionerna har nu nått sitt slut. De 241 doser det gäller för Hallands del har kasserats. Doserna hade sparats under en tid efter händelsen för att ytterligare undersöka möjligheterna att använda dem.

– Vi sparade dem med förhoppningen att få ytterligare svar om huruvida det var farligt att använda dem. Men något sådant svar kom aldrig och då har vi valt att kassera dem. Förslaget är förankrat hos smittskyddet och hälso- och sjukvårdsdirektören. Samma beslut har fattats av övriga drabbade regioner, säger Patrik Olsson, chef för Region Hallands läkemedelsenhet.

ANNONS

Totalt omfattar händelsen fem regioner och omkring 2 100 vaccindoser.

Läkemedelsverket har rekommenderat att de felfrysta doserna ska kasseras. Denna bedömning bygger i sin tur på instruktionerna från tillverkaren Moderna, som säger att gummimembranet på vaccinampullerna (vialerna) kan skadas om de fraktas vid för låga temperaturer.

LÄS MER:Män och överviktiga löper större risk att bli svårt sjuka i covid

Händelsen med de felfrysta doserna har lett fram till att leverantören Apoteket AB har förändrat sina rutiner kring transporterna.

– Det gäller bland annat hur doserna förvaras när de fraktas för att hålla rätt temperatur. Där har vi fått hitta en ny lösning, berättar Apotekets pressansvarige Magnus Frisk.

Utöver detta tycks informationsflödet ha brustit vid den aktuella händelsen. Apotekets underleverantör har sagt sig inte haft rätt information om i vilken kyla doserna skulle transporteras.

– Det är underleverantörens uppfattning att de inte kände till det kylintervall som gäller för Modernas vaccin, utan att de trodde att det även kunde frysas ned till lägre temperaturer. Nu har vi sett till att rätt information finns överallt i våra system, säger Magnus Frisk.

– Det är jättetråkigt att det blev så här. Det är inte många doser det rör sig om sett till helheten, men alla doser är viktiga och det är tråkigt att de behövde kasseras, säger Frisk.

ANNONS

– Det är doser som hade kommit till god användning. Men vi fortsätter att få nya leveranser och alla som vill vaccineras kommer att kunna göra det, säger Region Hallands läkemedelschef Patrik Olsson.

LÄS MER:Utsatta områden riskerar sämre vaccinationsinformation

ANNONS