Utsatta områden riskerar sämre vaccinationsinformation

Särskilt utsatta områden innebär en särskild utmaning när den breda allmänheten ska vaccineras. För Region Hallands del pågår arbetet fortfarande för att hitta olika sätt att nå ut till särskilt utsatta grupper.

ANNONS
|

– Varken jag eller mina kollegor har fått någon information, säger Shemsi Grajqevci som arbetar på Medborgarservice.

Rapporter visar att områden med invånare som har lägre utbildnings- och inkomstnivåer drabbas hårdare än andra av covid-19. Sambandet är starkt relaterat till vilket bostadsområde man bor i. För Hallands del är Andersberg det enda bostadsområde som polisen definierar som ett utsatt område.

Regioner runt om i landet jobbar nu för att informera om corronavaccinet i socioekonomiskt svaga områden, så att de som är boende i utsatta områden har lika förutsättningar att hitta krisinformation kring vaccinering.

I till exempel Västra Götalandsregionen tar man hjälp av hälsoguider i Göteborg som på olika språk ska informera om vaccinationen.

ANNONS

För Region Hallands del meddelar Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör på Region Halland, i ett mejl att arbetet fortfarande pågår för att hitta sätt att nå ut till särskilt utsatta grupper.

Följer prioriteringsordningen

”Hittills ser det ut så att i Halland får alla invånare successivt, när det är deras tur att vaccinera sig, brev med erbjudande om vaccination. Där det kommer att finnas både analog och digital möjlighet till bokning.”, skriver hon.

För att nå ut till fler ska kombinationen av vårdcentraler och större vaccinationscentraler bidra till att göra vaccinationen tillgänglig.

”Utöver det arbetar vi med att kartlägga flera olika grupper där informationen kan behöva förstärkas eller riktas särskilda vägar. I det arbetet ingår att ta ställning till om det behövs någon förstärkning i utbudspunkter.”

Hon skriver även att ”I Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning beaktas särskilt utsatta grupper – och den följer vi.”

Det är i den senaste rekommendationen för prioritering av vaccin som Folkhälsomyndigheten lyfter in socioekonomi som en faktor. I en nationella plan för vaccination mot covid-19, som släpptes i början av februari, skriver de att risken för att drabbas av svår sjukdom och död i covid-19 har visats sig påverkas av ålder och socioekonomi. Därför är dessa aspekter utgångspunkter för vaccination i samtliga faser.

ANNONS

Inte tillgängligt för alla

Medborgarservice på Andersberg och Vallås finns till för att vägleda och stötta dem som behöver hjälp med att kontakta myndigheter och informerar om kommunens olika verksamheter.

När pandemin började var det inte alla som kunde ta del av all den viktiga informationen som spreds.

– I början var det en osäkerhet kring att informationen inte fanns tillgänglig för alla. Därför skapade vi ett samarbete mellan oss på Medborgarservice och kommunledningsförvaltningen där vi kom fram till att vi måste ut med information så snabbt som möjligt, berättar Shemsi Grajqevci som arbetar på Medborgarservice i Halmstad.

Affischer på olika språk trycktes upp och mycket information gick ut mun-till-mun från de som besökte Medborgarservice. Han berättar om hur de tog lärdom från hur situationen hade hanterats i Stockholms utsatta områden.

– Vi tänkte att folk måste få veta, på sina egna språk, att det faktiskt pågår en pandemi och hur farligt det är. Man måste hålla avstånd och tvätta sina händer. Folk behövde förstå hur allvarlig situationen är.

Trots det har varken Shemsi Grajqevci eller hans kollegor, till stor förvåning, fått någon ny information gällande hur den kommande vaccineringen ska informeras till de som behöver den.

– Personligen tycker jag att man ska börja informera redan nu. Vi tror väl att inom en till två månader så kommer den breda allmänheten att börja vaccineras. Men här har varken jag eller mina kollegor fått någon information till oss om att vi ska börja prata om det, skylta om det eller liknande, ingenting alls, säger Shemsi Grajqevci.

ANNONS
ANNONS