Hallandstrafiken vill från och med 2022 ta bort två procent av busstrafiken. ”Med all respekt för att det påverkar de som reser på de här linjerna så har vi försökt välja turer där det är mindre resande. Fokus ligger på att inte påverka möjligheterna att pendla till studier och arbete”, säger Andreas Almquist, Hallandstrafikens vd.
Hallandstrafiken vill från och med 2022 ta bort två procent av busstrafiken. ”Med all respekt för att det påverkar de som reser på de här linjerna så har vi försökt välja turer där det är mindre resande. Fokus ligger på att inte påverka möjligheterna att pendla till studier och arbete”, säger Andreas Almquist, Hallandstrafikens vd. Bild: Ola Folkesson och Hallandstrafiken

Hallandstrafiken vill dra in hundratals bussturer

Under coronapandemin har Hallandstrafiken tappat nästan hälften av sina resenärer och intäkter, men inte minskat på utbudet. Nu förbereder man sig för ”det nya normalläget” och föreslår att hundratals bussturer dras in från och med 2022. Störst besparing görs på linjerna mellan Halmstad och Eldsberga/Laholm, men även stadsbussarna påverkas rejält.

ANNONS
|

– Det är nästan omöjligt att veta hur resandet kommer att se ut efter pandemin och om människor kommer att fortsätta jobba och mötas mer på distans. Kanske borde vi dra ner ännu mer, men vi väljer att minska busstrafiken med två procent och att låta tågtrafiken på Västkustbanan vara oförändrad. På en skakig grund måste vi ändå fatta ett rimligt beslut, säger Andreas Almquist, Hallandstrafikens vd.

Förslaget presenteras i den årliga kollektivtrafikplanen, som nu skickas ut på remiss till de halländska kommunerna. Deras synpunkter ska vara inne senast den 4 juni och därefter klubbas planen för 2022 av Hallandstrafikens styrelse.

ANNONS

– Det kommer säkert att bli en hel del synpunkter och reaktioner, men vi hoppas på en förståelse för den situation som vi och övriga kollektivtrafiksverige befinner oss i. Det är en ny ekonomisk verklighet som har landat i vårt knä, säger Andreas Almquist.

Inga sparkrav från regionen

Hallandstrafiken ägs av Region Halland och i kollektivtrafikplanen noteras att regionen ännu inte är klar med sin budget för 2022. Almquist säger samtidigt att man inte fått några signaler om att anslagen till kollektivtrafiken kommer att minska.

– Tvärtom har regionen verkligen gjort en jätteinsats för att möjliggöra och upprätthålla kollektivtrafiken under pandemin. Både under förra och detta året får vi full täckning för vårt inkomstbortfall och har inte behövt dra ner på utbudet. Men mycket talar för att resandet inte kommer att återgå till det normala, åtminstone inte under 2022. Då går det inte att motivera att vi fortsätter köra med samma trafik, säger han.

Genom att minska på antalet bussturer i hela Halland räknar Hallandstrafiken med att kunna spara 10 miljoner kronor. Ytterligare sex miljoner ska sparas på att avsluta försöket med fler turer på HNJ-banan mellan Halmstad och Jönköping och en sista miljon på en justering av tåguppehållen på Åsa station. Totalt ska alltså besparingen landa på 17 miljoner kronor.

ANNONS

Läs mer: Trafikbolaget drar ned på HNJ-banan

Drar ner på regionbussarna

Neddragningen av bussturer ska främst ske på så kallade lågfrekvensresor mitt på dagen och på helgerna. Bara i södra Halland handlar det om cirka 130 turer, både på stadsbussar och regionbussar (se faktaruta).

Störst besparing, en miljon kronor, föreslås göras på linje 314 mellan Halmstad och Eldsberga genom att dra in tre turer per riktning på dagtid och två turer per riktning under kvällstid.

Ytterligare nästan 900 000 kronor ska sparas på linje 324 mellan Halmstad och Laholm genom att ta bort sex turer i ena riktningen och sju turer i andra riktningen på lördagar och nätter. Även snabbussen 320 föreslås få tre turer färre per vardag och riktning, vilket ska spara närmare 600 000 kronor.

Valt turer med mindre resande

Andra linjer som får större neddragningar är linjerna 350 och 351 mellan Halmstad och Falkenberg, linje 316 mellan Halmstad och Oskarström och linje 317 mellan Halmstad och Simlångsdalen.

Även stadsbussarna i Halmstad, som normalt sett står för 70 procent av all stadsbusstrafik i Halland och 20 procent av det totala resandet i länet, får färre turer. Störst neddragning föreslås göras på linje 18 mellan Hallarna och Vallås centrum, där hälften av turerna, elva per vardag och riktning, tas bort. Stora neddragningar föreslås också på linje 2 mellan Fyllinge och sjukhuset, där fem turer per vardag och riktning försvinner.

ANNONS

– Med all respekt för att det påverkar de som reser på de här linjerna så har vi försökt välja turer där det är mindre resande och där en neddragning inte får så stora konsekvenser. Fokus ligger på att inte påverka möjligheterna att pendla till studier och arbete, säger Andreas Almquist.

Ingen minskning av tågtrafiken

Bortsett från neddragningarna på HNJ-banan finns däremot inga förslag på minskad tågtrafik.

– Öresundstågen och Västkustbanan är ju pulsådern för resandet genom Halland och den är viktig att bevara. Tågtrafiken utför vi ju också i samverkan med andra och då måste vi vara överens, säger Andreas Almquist.

Totalt gjordes 12,1 miljoner resor med tåg och buss i Halland under 2020, vilket kan jämföras med 20 miljoner resor 2019. Hallandstrafiken räknar med att det minskade resandet, och därmed intäktsbortfallet, kommer att fortsätta under stora delar av 2021.

Fakta: Förslag på indragna bussturer i södra Halland

1 Vallås-Centrum-Frösakull-Gullbrandstorp: Två turer per vardag och riktning samt tre turer per riktning fredag- och lördagnatt tas bort.

2 Fyllinge-Centrum-Sjukhuset: Fem turer per vardag och riktning tas bort.

3 Hallarna-Norra Andersberg-Centrum-Karlstorp-Tylösand: Tre turer per vardag och riktning tas bort.

4 Brogård-Centrum-Flygstaden-Flygplatsen: En tur per vardag och riktning samt en tur per riktning fredag- och lördagnatt tas bort.

5 Vallås-Centrum-Stenhuggeriet: Två turer per vardag och riktning tas bort.

18 Hallarna-Vallås centrum: Hälften av turerna tas bort, dvs elva turer per vardag och riktning.

320 Halmstad-Laholm: Tre turer per vardag och riktning tas bort i lågtrafik.

324 Halmstad-Trönninge-Genevad-Veinge-Laholm: Två turer per vardag och riktning tas bort, samt sex turer i ena riktningen och sju turer i andra riktningen tas bort på lördagar och natt.

314 Halmstad-Trönninge-Gullbranna-Eldsberga: Tre turer per vardag och riktning tas bort i lågtrafik. Två turer per vardag och riktning tas bort under kvällstid.

350 Halmstad-Gullbrandstorp-Haverdal-Skipås-Falkenberg: En tur per vardag och riktning tas bort i lågtrafik. 1,5 turer per vardag och riktning tas bort under kvällstid.

351 Halmstad-Kvibille-Getinge-Slöinge-Falkenberg: Två "halva" (till/från Getinge) turer per vardag och riktning tas bort i lågtrafik och en "hel" (till/från Falkenberg) tur per vardag och riktning tas bort på kvällen.

316 Halmstad-Åled-Sennan-Oskarström: Två turer per vardag i ena riktning och tre turer i andra riktningen tas bort som idag bara går vintertidtabell.

318 Halmstad-Skedala-Marbäck-Simlångsdalen: Två turer per vardag och riktning tas bort.

319 Halmstad-Öppinge-Tönnersjö: En enkeltur tas bort måndag-torsdag i riktningen mot Halmstad.

330 Halmstad-Gullbrandstorp-Haverdalsbro-Harplinge: En tur per vardag och riktning tas bort.

340 Halmstad-Oskarström-Spenshult: En tur per vardag och riktning tas bort i lågtrafik.

401 Halmstad-Oskarström-Torup -Rydöbruk-Hyltebruk: En tur per vardag och riktning tas bort i lågtrafik.

410 Halmstad-Oskarström-Torup-Kinnared-Hyltebruk: En tur per vardag och riktning tas bort i lågtrafik.

431 Hyltebruk-Unnaryd. En tur per vardag och riktning tas bort i lågtrafik.

223 Laholm-Ahla-Skogaby-Knäred: En tur per vardag och riktning tas bort.

226 Laholm-Vallberga-Skottorp-Östra Karup-Båstad: En tur per vardag och riktning tas bort.

227 Laholm-Vallberga-Ränneslöv-Våxtorp: Två turer per vardag och riktning tas bort.

ANNONS