Inom en vecka ska vaccinet mot apkoppor komma till Halland, rapporterar SVT om.
Inom en vecka ska vaccinet mot apkoppor komma till Halland, rapporterar SVT om. Bild: Johnny Samuelsson

Halland får vaccin mot apkoppor

Inom en vecka kan vaccinet mot apkoppor komma till Halland, rapporterar SVT Halland. Antalet doser är däremot begränsat.

ANNONS

Enligt Folkhälsomyndigheten har 77 fall av apkoppor bekräftats i Sverige och i Halland finns det endast ett bekräftat fall av sjukdomen. Samtliga fall är män och smittspridningen har skett nästan uteslutande via hudkontakt vid sexuell kontakt.

Sverige har tilldelats vaccinet Jynneos som kan användas mot apkoppor, men vaccintillgången är begränsad till ungefär 1 500 personer i Sverige, uppger Folkhälsomyndigheten.

– Halland kommer att vaccinera de som har exponerats för viruset, säger Lasse Nyman, tillförordnad avdelningschef på kommunikationsavdelningen i Region Halland.

Vaccindoserna distribueras i första hand till Stockholm, Göteborg och Malmö, men även Halland och övriga regioner kommer att tilldelas doser. Det är infektionskliniken på Hallands sjukhus som ansvarar för att tillhandahålla vaccin till berörda grupper.

ANNONS

Enligt SVT Halland kommer regionen att tilldelas vaccinet Jynneos inom en vecka. Smittskyddsläkare Maria Lövgren uppger att de är redo för smittspårning av apkoppor om fler fall bekräftas.

LÄS MER:Ett fall av apkoppor i Halland: ”Inte potential att spridas”

ANNONS