Ett fall av apkoppor i Halland: ”Inte potential att spridas”

Ett första fall av virussjukdomen apkoppor har konstaterats i Halland. Lokala smittskyddsläkaren samt Folkhälsomyndigheten bedömer risken för bred smittspridning som låg, men världshälsoorganisationen WHO överväger att utfärda internationellt hälsonödläge.

ANNONS
|

Personen i Halland som bekräftats ha apkoppor ska ha blivit smittad utomlands och är inte i behov av sjukhusvård. Region Halland lämnar inte ut någon information om det finns fler misstänka fall i regionen.

– I nuläget finns inget som talar för att det skulle bli någon större spridning. Av de bedömningar som vi gör nu förefaller apkoppor inte ha potential att spridas på motsvarande sätt som covid gjort, säger Region Hallands smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

Bedömningen låter likt expertutlåtande från början av 2020 när de första enstaka fallen av covid-19 rapporterades. ”Jag bedömer risken för att vi ska få annat än enstaka fall som mycket låg”, sa Ryberg Mos kollega Maria Löfgren i en HP-artikel från februari 2020. Halland visade sig senare bli den region där covid spridits mest i förhållande till befolkningsstorleken.

ANNONS

Ni kan väl ha fel igen?

– Det kan man så klart aldrig veta utan det får framtiden utvisa. Men det handlar om två helt olika virus och det går inte att dra paralleller, säger Maria Ryberg Mo och fyller i:

– Det är en stor skillnad att det nu handlar om ett virus som inte är helt nytt. Det finns mer kunskap om det här viruset än vad som fanns om covid initialt.

Smittas främst genom sex

Man ska alltså vara försiktig med att jämföra apkoppsviruset med coronaviruset. Även om det finns likheter som att virusen tros härstamma från djurriket och kan smitta människor är dess förutsättningar för att spridas olika. Mellan människor smittar apkoppor genom nära fysisk kontakt. Viruset kan ta sig in i kroppen via luftvägarna, skadad hud eller slemhinnorna. I utbrottet som pågår i Europa just nu är sexuella kontakter den vanligaste smittovägen, främst män som har sex med män drabbas enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det viktigaste medskicket är att det alltid är klokt att skydda sig med kondom vid sexuella kontakter, det är alltid klokt men speciellt vid nya kontakter, säger Maria Ryberg Mo.

Den som vet att man blivit exponerad för viruset eller har anledning att tro det kan kontakta vården genom 1177 och uppge misstankarna för att få rätt omhändertagande. Symptomen är ofta milda och består främst av utslag, sår och blåsor men även feber, huvudvärk, muskelvärk och svullna lymfkörtlar. Personer i riskgrupp, barn under ett år, gravida och personer med nedsatt immunförsvar, löper ökad risk för allvarlig sjukdom. Dödsfall är ovanligt och har bara rapporterats från länder där sjukdomen funnits en längre tid. I del flesta fall läker apkoppor av sig själv inom några veckor.

ANNONS

– De allra flesta får en mild sjukdom. Det behöver inte innebära att det upplevs som milt för den drabbade men milt på det sättet att det inte kräver sjukhusvård, säger smittskyddsläkaren.

WHO: Kanske hälsonödläge

Totalt har minst 6 fall av apkoppor rapporterats i Sverige från flera regioner. Enligt TT har omkring 1 600 fall av sjukdomen registrerats världen över under de senaste veckorna. Nu meddelar WHO att man kommer diskutera att eventuellt utfärda internationellt hälsonödläge, den allvarligaste varningen, likt man gjort på grund av bland annat covid-19 och svininfluensa.

– Hälsonödläge behöver inte nödvändigtvis betyda att det är i stil med en pandemi. Men det är en markör på att man ser allvarligt på situationen och kan vara ett hälsohot, säger Maria Ryberg Mo.

EU-länderna har gemensamt beställt vaccin mot apkoppor och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en nationell plan för eventuell vaccineringsinsats i Sverige. Enligt regeringen har man dock ingen plan på allmän vaccinering motsvarande vaccineringen mot covid-19.

LÄS MER:WHO vill döpa om apkoppor

LÄS MER:Vaccinationsplan mot apkoppor tas fram

Fakta: Utbrott av apkoppor i Europa

Apkoppor är ingen ny sjukdom utan har tidigare förekommit i västra och centrala Afrika. Under våren 2022 har man sett en spridning av en mildare form av sjukdomen i Europa och Nordamerika.

Sjukdomen sprids genom nära fysiska kontakter, i det utbrott som man ser just nu är sexuella kontakter är den vanligaste smittovägen.

Symptomen består främst av utslag, ofta lokaliserade till könsorganen, kring analöppningen eller runt munnen.

De allra flesta som smittas får ett milt sjukdomsförlopp, det är ovanligt att vara i behov av inneliggande sjukhusvård.

ANNONS