Najaden ligger för lågt – och måste avvecklas.
Najaden ligger för lågt – och måste avvecklas. Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Najadens öde är ett tecken i tiden

Klimatförändringarna har redan i dag en stor påverkan på Halmstads utveckling.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Återigen är Najaden i Halmstad hotad. Denna gång handlar det inte om den välkända silhuetten vid Nissan utan om kulturhuset på Söder där bland annat kulturskolan har sin verksamhet. Som HP skriver om i dagens tidning, och P4 Halland var först med att rapportera om, kommer Kulturhuset Najaden att avvecklas till 2030. Det är risken för översvämningar som tvingar Halmstads kommun till det beslutet.

Men det är inte översvämningar från Nissan som hotar kulturhusets verksamhet. I stället är det kraftiga skyfall över Halmstad som riskerar att dränka fastigheten på Söder. Detta har framkommit i kommunens arbete med den nya detaljplanen för området, och där länsstyrelsen klart och tydligt har meddelat att man inte kommer att godkänna en ny plan som innebär att fastigheten får permanent bygglov.

ANNONS

Med det sagt kan kommunen inte göra något annat än att avveckla kulturskolans verksamhet till 2030. Detsamma gäller för konsertsalen, vårdcentralen och föreningen som huserar i samma fastighet.

”Hela Galgbergets vatten har den här fastigheten som slutdestination, och fastigheten är grundlagd bara en meter över havet”, säger Lisa Rönnberg, samhällsutvecklingsdirektör vid Halmstads kommun, till HP.

Söder utmed Nissan, där Najaden ligger, är ett område med stor potential men också stora utmaningar. Halmstads kommun har stora planer för området, bland annat ska det byggas flera skolor på området. Men det finns också en oro över hur en högre vattennivå i Nissan kan påverka den närmaste bebyggelsen i området. Tidigare har kommunen bland annat nekat ett företag att bygga ut sin verksamhet på grund av översvämningsrisken.

För att skydda närliggande bebyggelse från översvämningar är planen att det ska byggas en vall utmed Nissan. Men det är alltså inte bara högt vatten från ån som är ett hot mot Söder utan även vatten från ovan. Och där ligger Kulthuset Najaden pyrt till – eller rättare sagt – för lågt.

Att fastigheten ligger lågt är i sig ingen nyhet men med tanke på att ett alltmer extremt väder väntas i framtiden, med bland annat ökad nederbörd, behövs att man redan nu tar höjd för översvämningsriskerna.

ANNONS

Det märkliga i sammanhanget är fastigheten inte har ett permanent bygglov. Efter att Hallandsposten flyttade ut från fastigheten 2014 anpassade fastighetsägaren Bygg-Sjögren stora delar av fastigheten för kommunens verksamhet. 2018 invigdes Kulturhuset Najaden, och då hade vårdcentralen redan varit på plats sedan 2016.

Men den ombyggda fastigheten har bara ett tillfälligt bygglov för de aktuella verksamheterna. Ett sådant bygglov är just tillfälligt, och kan gälla i högst 15 år. Varför har då kommunen flyttat in hela sin kulturskoleverksamhet i en byggnad som bara har tillfälligt bygglov? Förvisso var tanken att en ny detaljplan skulle tillåta de nya verksamheterna men det sätter alltså länsstyrelsen nu stopp för på grund av riskerna för översvämningar. Det visar på den nya verkligheten som Halmstad och dess invånare står inför.

Det har sagts förr och tål att upprepas, ett oväder gör ingen klimatförändring. Men i takt med ett allt mer extremt väder på grund av en ökad global medeltemperatur kommer ovädren allt tätare; hundraårsstormar kan då bli den nya vardagen.

Det är den tiden som kommunen – och alla vi andra – måste förbereda oss på. Därför kan man se avvecklingen av Kulturhuset Najaden som ett tecken på vad som komma skall. Morgondagen blir helt enkelt en annan dag.

ANNONS
ANNONS