Framtiden är här. Stefan Pålsson (S) inviger det nya Halmstad växer-rummet på Rådhuset.
Framtiden är här. Stefan Pålsson (S) inviger det nya Halmstad växer-rummet på Rådhuset. Bild: Mattias Karlsson

Få en glimt av framtidens Halmstad

En ny utställning på Rådhuset visar hur Halmstads kommun kan se ut i framtiden.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Det är mycket vi inte vet om framtiden. Ändå måste vi planera den så gott vi kan, i alla fall från kommunalt håll. Att bygga nya bostadsområden tar tid, väldigt lång tid. Därför måste en kommun lyfta blicken mot framtiden. För en attraktiv kommun som Halmstad är detta särskilt viktigt. Här vill många bo, arbeta och umgås. Då behövs mark för nya bostäder, företag och uteliv. Och det är precis detta som en översiktsplan handlar om.

I veckan invigdes det så kallade Halmstad växer-rummet på Rådhuset under festliga former. Det var tal av kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) och som avrundades med en konfettikanon när han invigde den 150 kvadratmeter stora utställningen som ska visa hur kommunen vill utveckla Halmstad de kommande 30 åren.

ANNONS

Under själva talet berättade Stefan Pålsson att syftet med utställningen är att ge medborgarna en ökad förståelse för pågående projekt i kommunen.

”Ska vi kunna genomföra den här offensiva samhällsbyggnadspolitiken och bygga alla de här nya bostäderna, välkomna alla de här nya företagen, så måste vi ta ansvar tillsammans för helheten. Vissa kommer att få en ny byggnad till granne och vi måste göra vårt yttersta för att försöka skapa acceptans och förståelse bland befintliga Halmstadbor för den här utvecklingen”, sa Stefan Pålsson.

Det var för drygt ett år sedan som kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen Framtidsbild 2050. Ett viktigt mål i planen är att kommunen ska ha beredskap för 150 000 invånare till år 2050. För att klara det behövs det många nya bostäder. Nu pekar den senaste prognosen från Sweco på att Halmstad inte kommer att växa så mycket utan snarare att befolkningen växer till 130 000 invånare de kommande 30 åren.

Helt oavsett så står Halmstad inför en fortsatt stor expansion. Och Stefan Pålsson tog sitt tal upp vikten av att bejaka denna utveckling. Många kommuner står i dag inför stora utmaningar med en allt äldre befolkning och för kommuner som har en krympande befolkning leder detta till att man inte kan tala om nybyggnationer eller satsningar.

ANNONS

”Men så ser det inte ut i Halmstad, för i Halmstad växer vi. Halmstad växer och vi står vid tröskeln för ett nytt kapitel i Halmstads arbetsmarknadshistoria”, sa Stefan Pålsson.

Som av en händelse – troligen väl tajmat med den nya utställningen på Rådhuset – tog kommunstyrelsen tidigare i veckan beslut om att skicka ut en utbyggnadsplan på samråd, vilket Hallandsposten rapporterar om. Utbyggnadsplanen kan kort beskrivas som en slags tidtabell till översiktsplanen Framtidsbild 2050.

En översiktsplan pekar ut var framtida bostäder planeras, hur infrastrukturen ska utvecklas samt hur mark- och vattenområden bör användas. Översiktsplanen i sig är inget juridiskt bindande dokument men den har ändå en stor betydelse som ett vägledande dokument för andra planer, framför allt när nya detaljplaner ska arbetas fram.

Nu har kommunen alltså gjort en tidsplan för när de olika projekten i översiktsplanen ska genomföras, och delat upp detta i femårsperioder fram till 2050. Och här har det politiska styret Ansvar för Halmstad varit tydliga och prioriterat nya bostadsområden där det finns potential för många nya bostäder. Under den första femårsperioden som sträcker sig från 2026 till 2030 handlar det om Tullkammarkajen, Larsfrid och Söder, det vill säga centralt belägna områden. Även en ny förbindelse över Nissan är tänkt ska anläggas under den här perioden.

ANNONS

Den nya utställningen på Rådhuset är riktigt intressant och ger en bra inblick i hur Halmstad kan komma att utvecklas. På väggarna finns flera stora kartor där bland annat de stora stråken som Halmstad ska utvecklas och de nya bostadsområdena pekas ut. Dessutom finns det fina modeller som på ett pedagogiskt sätt åskådliggör hur några aktuella detaljplaner kan se ut när de förverkligas. Och i ett hörn av utställningen står en 3D-printer och arbetar febrilt med att skapa små modeller av framtidens bebyggelse.

Även om det är mycket vi inte vet om framtiden så är det tankar och idéer i dag som formar den. Och för den som vill få en glimt av framtidens Halmstad så rekommenderas verkligen ett besök på Rådhusets nya utställning om den växande kommunen.

Läs mer:

ANNONS