Halmstad – här vill många bo.
Halmstad – här vill många bo. Bild: Jari Välitalo

Du ska inte tro att Halmstad utvecklas ifall inte nån sätter fart

Ska Halmstads kommun utvecklas eller stagnera? Det vägvalet har politikerna att ta ställning till när kommunfullmäktige ska ta beslut om en ny översiktsplan.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Förra året ökade befolkningen i Halmstads kommun med 819 personer till totalt 104 573 invånare. Så många människor har aldrig bott i kommunen någonsin, det är så klart positivt för Halmstad.

Samtidigt ökade befolkningen i snabbare takt i Varbergs kommun som fick 1 261 nya invånare, och nu har en befolkning på totalt 65 397 människor. Omräknat ökade befolkningen i Varberg under 2021 med 1,9 procent vilket ska jämföras med ökningen på 0,8 procent i Halmstad.

Ett år gör kanske inte någon större skillnad, och jämför man de två kommunernas ökning det senaste decenniet ligger den på samma nivå på runt 12 procent. Men ser man på fem års utveckling blir trenden ändå mycket tydligt till Varbergs fördel, som ökade med 6,2 procent vilket jämföras med Halmstads ökning på 4,8 procent.

ANNONS

Detta säger svart på vitt att Varbergs kommun utvecklas i nuläget snabbare än Halmstads kommun. Det kan så klart bero på en rad olika faktorer. En sak är i alla fall säker, den politik som förs har stor en stor påverkan på hur respektive kommun utvecklas, framför allt genom det kommunala planmonopolet.

Under den nuvarande mandatperioden har det pågått ett omfattande arbete i Halmstads kommun med att ta fram en ny översiktsplan. Framtidsplan 2050 heter förslaget och det tar mycket riktigt sikte på hur Halmstad kan utvecklas de närmaste tre decennierna. På tisdag i nästa vecka behandlar kommunstyrelsen förslaget till ny översiktsplan och tanken är sedan att den ska antas av kommunfullmäktige i slutet av mars.

Men fem i tolv vill Centerpartiet plötsligt dra i nödbromsen. Partiet vill återremittera hela planen och göra om den för att på nytt skickas ut på granskning, vilket Hallandsposten rapporterade om nyligen. Enligt partiets kommunråd Jenny Axelsson har arbetet med att fram översiktsplanen inte varit tillräckligt demokratiskt och för mycket jordbruksmark kommer att tas i anspråk för byggnation.

I en debattartikel skriver Axelsson tillsammans med tre partikollegor att ”vi kommer att stå med en Framtidsplan som är ett luftslott, en plan som inte ger möjlighet att expandera kommunen”.

ANNONS

Reaktionen på Centerpartiets kraftiga omsvängning lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas kommunråd Stefan Pålsson riktade stark kritik mot både Centerpartiet och Jenny Axelsson i hennes roll som ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

”Vi tycker att Jenny Axelsson borde lämna över ordförandeklubban till någon som är villig att ta ansvar för processen, så får hon sätta sig på avbytarbänken”, säger han till HP.

Det var ord och inga visor, men det ligger mycket i Pålssons kritik. Arbetet med att ta fram översiktsplanen har varit mycket omfattande och Centerpartiet har varit med i hela den politiska processen. Därför är mycket konstigt att med så kort varsel göra helt om. Att processen inte skulle ha gått rätt till demokratiskt är också märkligt med tanke på det samråd och den granskning som har genomförts.

Det är givetvis viktigt att bevara högkvalitativ åkermark för framtida generationer, och det perspektivet finns också med i det liggande förslaget till ny översiktsplan. Som Stefan Pålsson skriver i en debattartikel i HP så tas 3 procent av kommunens åkermark i anspråk de kommande tre decennierna vilket ska jämföras med att 4 procent av Halmstads åkermark har bebyggts det senaste decenniet.

Förslaget till ny översiktsplan sträcker sig som sagt nästan 30 år in i framtiden. Det handlar alltså om hur kommunen kan komma att utvecklas de kommande tre decennierna. Så som den kommunala planeringen fungerar i dag så är det en omfattande process att få fram mark för nybyggnation, om det så handlar om bostäder eller verksamheter. Därför måste en kommun hela tiden ligga steget före, både på kort och lång sikt.

ANNONS

Vad som nu gäller för Halmstad är att det finns ett rejält underskott av hyreslägenheter, bostadskön är lång, samt att det saknas mark att bygga på, både vad gäller bostäder och verksamheter. Det tål att upprepas, Halmstad är en attraktiv kommun, men det duger inte för politikerna att sitta still i båten. Ingen ska tro att Halmstad kan utvecklas ifall inte någon sätter fart.

Politikerna har stor makt över hur en kommun ska utvecklas, inte minst genom översiktsplanen. Det beslut som kommunfullmäktige ska fatta om den nya översiktsplanen är viktigt för kommunens utveckling. Här har partierna i Halmstad ett vägval att göra, vill man att Halmstad ska utvecklas till en välmående kommun eller vill man att kommunen ska stagnera? Centerpartiet har tydligen gjort sitt val.

Förhoppningsvis finns det andra partier som tar ansvar för att Halmstad kan utvecklas till en välmående kommun. De beslut som fattas i dag ha en stor betydelse för framtiden.

ANNONS