Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Att få till ett antagande av planen är av yttersta vikt för att kunna lösa bostadskrisen, få fram ny mark för våra företag att etablera sig på och för att kunna lösa kommunens egen brist på lokaler.” Bild: Jari Välitalo
”Att få till ett antagande av planen är av yttersta vikt för att kunna lösa bostadskrisen, få fram ny mark för våra företag att etablera sig på och för att kunna lösa kommunens egen brist på lokaler.” Bild: Jari Välitalo

Centerpartiets agerande är oacceptabelt

I år har vi haft 16 år av alliansstyre i Halmstads kommun. Låt Centerns samhällsbyggnadshaveri vara det som sätter punkt för vanstyret. Det skriver kommunrådet Stefan Pålsson (S) i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Efter tre års arbete är det under mars månad dags att anta kommunens nya översiktsplan (ÖP 2050). Det är ett mycket viktigt dokument som pekar ut all markanvändning i kommunen de kommande 28 åren.

Att få till ett antagande av planen är av yttersta vikt för att kunna lösa bostadskrisen, få fram ny mark för våra företag att etablera sig på och för att kunna lösa kommunens egen brist på lokaler, exempelvis för- och grundskolor.

Vi socialdemokrater är redo att anta planen, men Centerpartiet vill skjuta beslutet på framtiden. Om de inte får gehör för framskjutningen vill de i stället avslå ärendet, begrava tre års arbete och försätta kommunen i en än värre bostads- och lokalkris. Som skäl anges ett demokratiskt underskott och att för mycket åkermark pekas ut för bebyggelse.

Det är såklart allvarliga påståenden – och hade vi upplevt att processen varit odemokratisk så skulle vi varit de första att dra i handbromsen. Men vi vet ju hur det har sett ut: under tre år (!) har det varit samråd, granskning, debatter i media och i kommunfullmäktige, utställning i rådhuset och livesändningar på Facebook. Få saker har debatterats så grundligt.

Vi socialdemokrater delar inställningen att vi ska vara rädda om vår åkermark, men att ange det som skäl att avslå just denna plan är ologiskt. I inriktningsbeslutet för ÖP 2050 föreslog vi socialdemokrater särskilt att åkermarken skulle värnas, vilket också blev beslutet. Därefter deltog vi i beslut om att bevara ytterligare åkermark mellan samråd och granskning av planen.

ÖP 2050 innehåller den största förändringen någonsin i riktning mot minskad exploatering på åkermark. Under perioden 2009–2019 så har åkerarealen minskat med 4 procent i Halmstads kommun. Samtliga år har Centerpartiet haft ordförandeklubban i samhällsbyggnadsutskottet.

I ÖP 2050 pekas mångdubbelt fler bostäder och fler hektar verksamhetsmark ut än vad som byggts under 2009–2019, ändå tas bara 3 procent av åkermarken i anspråk fram till 2050. Det innebär att vi under kommande 30 års utveckling bebygger mindre åkermark än vad Centerpartiet gjort på bara tio år.

För att sammanfatta siffrorna så blir 97 procent av åkermarken kvar, trots att vi möjliggör en ökning av antalet invånare och arbetstillfällen med 50 procent. Detta är unikt och mycket positivt.

Det är dags att fatta beslut och börja bygga nu. Halmstads kommun är rödlistade för bristen på studentlägenheter, 10 000-tals står i HFAB:s bostadskö, den kommunala tomtkön har fördubblats på fem år, bristen på lokaler gör att barnen i för- och grundskolan sätts i baracklösningar och bristen på verksamhetsmark gör att kommunen tvingas säga nej när företag vill expandera eller etablera sig. Att försena byggnationen ytterligare är oacceptabelt.

I år har vi haft 16 år av alliansstyre i Halmstads kommun. Låt detta samhällsbyggnadshaveri vara det som sätter punkt för vanstyret. Rösta för förändring i höst. Rösta på Socialdemokraterna.

Stefan Pålsson (S)

kommunråd, andre vice ordförande Samhällsbyggnadsutskottet

Svar på ”Centerpartiet tar ansvar för framtiden” av Jenny Axelsson (C), Yngve Kihlberg (C), Victor Rundqvist (C) och Gzim Ramadani (C).