Laxfälla. Genom vandringsvägar kan vattenkraft kombineras med vattenmiljö.
Laxfälla. Genom vandringsvägar kan vattenkraft kombineras med vattenmiljö. Bild: Anna Olofsson

Både el och lax i Lagan

Laholms vattenkraftverk vid Lagan behöver ta hänsyn till både vattenkraft och vattenmiljö. En möjlig lösning är laxtrappor.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Föreningen Vision Lagan vill stänga vattenkraftverket i Laholm och göra Lagan till Sveriges femte nationalälv (HP 11/7). De menar att vattenkraftverkets elproduktion är så liten att det inte väger upp för kraftverkets förstörelse av Lagans vildlaxbestånd.

Vattenkraft är inte det enda kraftslaget som kritiseras just nu. Ledarredaktionen har tidigare påtalat hur Luftfartsverket hindrar solkraft i Halmstad (HP 29/6). Sedan länge finns det även ett politiskt motstånd mot så väl kärnkraft som vindkraft.

Samtidigt som alla kraftslag motarbetas på olika vis, behöver Sveriges elproduktion öka kraftigt. I direkt närtid måste de skyhöga sommarpriserna på el motarbetas, speciellt i södra Sverige. Då är det opassande att lägga ner den gröna planerbara elproduktion som Laholms kraftverk står för.

ANNONS

Även på något längre sikt kommer Sverige behöva producera mer el. Den gröna omställningen av svensk industri kommer att fördubbla Sveriges elbehov tills 2045, enligt prognoser från både Svenska Kraftnät, Svenskt Näringsliv och Energiföretagen.

I en situation med hutlösa elpriser och fördubblat elbehov inom en generation, behövs mer grön elproduktion, inte mindre. Samtidigt får inte vattenmiljön förbises.

Eftersom Laholms Vattenkraftverk ligger nära Lagans utlopp i havet är det extra viktigt att ta hänsyn till fisken i vattnet. En möjlig lösning är att ge fiskarna vandringsvägar förbi kraftverket, genom laxtrappor eller andra passager. Det har tidigare visat sig framgångsrikt i Vessige kraftverk utanför Falkenberg.

År 2030 är det dags för vattenkraftverken i Lagan att uppdatera sina miljövillkor, men arbetet med vandringsvägar bör påbörjas så snart som möjligt.

Kraftverket i Laholm måste ta större hänsyn till den lekande laxen, men samtidigt är minskad elproduktion det sista Sverige behöver. Genom moderna miljövillkor och laxtrappor kan vattenkraft och vattenmiljö kombineras.

ANNONS