Placera solceller där vi redan påverkat miljön negativt: på hustak, över parkeringsplatser, på industrier och idrottsanläggningar, utmed motorvägar, tycker skribenten.
Placera solceller där vi redan påverkat miljön negativt: på hustak, över parkeringsplatser, på industrier och idrottsanläggningar, utmed motorvägar, tycker skribenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Stoppa solenergins ödeläggelse av halländsk jordbruks- och skogsmark

Placera solcellerna där vi redan påverkat miljön negativt: på hustak, över parkeringsplatser, på industrier och idrottsanläggningar, utmed motorvägar.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det planeras för enorma solcellsparker på lite olika håll i kommunen. Samtliga har ett par saker gemensamt: de anläggs för att det är lönsamt för energibolag och markägare; de anläggs på värdefull mark sett till naturresurser; de kommer påverka oss och vår närmiljö decennier framåt.

Om vi ser vad Sverige förbundit sig att följa i FN:s Agenda 2030 är det klart så att vi enligt mål 7 ska ”säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla” och enligt mål 13 ska ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser”. Det motiverar anläggandet av industriella solcellsparker.

ANNONS

Om vi däremot tittar på fyra andra mål i agendan: mål 2, 3, 12, 15 så handlar de om att ”uppnå tryggad livsmedelsförsörjning … främja ett hållbart jordbruk”, ”säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande”, ”säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster” samt ”skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald”.

Planerna motarbetar alltså fler av FN:s målsättningar än de gynnar.

Går det då inte att arbeta för hållbar och modern energiförsörjning utan att det drabbar naturresurser negativt? Jo, i större utsträckning, men det kanske inte är lika lönsamt för bolag och markägare. Det naturliga svaret är att placera solcellerna där vi redan påverkat miljön negativt: på hustak, över parkeringsplatser, på industrier och idrottsanläggningar, utmed motorvägar.

Snälla ni som sitter på beslutande positioner i län och kommun. Ta nu inte några förhastade beslut som gynnar några få. Gör det som är bäst för natur, invånare och klimat.

Mattias Rand

LÄS MER:Stor solcellspark på jordbruksmark i Skintaby oroar

ANNONS