Stor solcellspark på jordbruksmark i Skintaby oroar

Boende som är upprörda över planerna på ett solcellsområde på bördig åkermark – stort som 215 fotbollsplaner – har bildat ett nätverk för att stoppa dem.
– Vi kan lägga solceller på villatak, men vi kan inte odla mat där, säger Christel Cederberg, biträdande professor i hållbara jordbrukssystem.