Vi ställer oss emot en avrustning av det särskilda boendet på Höstro. Framför allt av skälet att detta är en allvarlig nedrustning av den lokala kommunala servicen för Långaryd/Landeryd, skriver Ulf Törnqvist och Allan Ericsson.
Vi ställer oss emot en avrustning av det särskilda boendet på Höstro. Framför allt av skälet att detta är en allvarlig nedrustning av den lokala kommunala servicen för Långaryd/Landeryd, skriver Ulf Törnqvist och Allan Ericsson. Bild: Anders Claesson

Nedrusta inte den lokala kommunala servicen – bevara Höstro

Om kommunen vill fortsätta att vara en attraktiv plats att bo på och locka nya innevånare så måste ett helhetstänk finnas. Barnfamiljer ska kunna flytta hit. Man ska kunna åldras på ett värdigt sätt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå debattartikeln ”Det finns starka skäl att ställa om Höstro”, 4/4

Vi vill inleda med att vi anser det mycket viktigt med en långsiktigt hållbar strategi för samhällsservice i allmänhet samt i detta fallet åldringsvården i synnerhet. Detta bör innefatta hela Hylte kommun.

Vi vill inhämta klarläggande från de som står bakom den föreslagna förändringen på ett antal punkter.

• Vilka är de specifika problemen med personalförsörjningen? Vilka kompetenser saknas? Sjuksköterskor, undersköterskor, andra? Vilka åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen, dialog med de anställda, arbetsförhållanden, schemaläggning, lön? Personalbrist är inget statiskt förhållande som inte går att påverka genom riktade åtgärder om man vill vara en attraktiv arbetsgivare.

ANNONS

• Om det finns en oro för att trycket från slutenvården kommer att öka så är inte den rimliga åtgärden att minska antalet platser inom särskilt boende, snarare att öka. Hur ser denna kalkyl ut?

• Antalet platser per innevånare inom särskilt boende i Sveriges kommuner påverkas i stor utsträckning av demografin. Hur ser era överväganden ut där med en åldrande befolkning i kommunen ?

• Vi bejakar tanken att fler vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt, efter hand sannolikt med stöd av hemtjänst. Ett trygghetsboende bedömer vi lämpa sig bäst på en plats med tillgång till närliggande samhällsservice. I Långaryd är denna obefintlig. Ett trygghetsboende anser vi bättre lämpa sig för någon av kommunens större orter.

Vi ställer oss emot en avrustning av det särskilda boendet på Höstro. Framför allt av skälet att detta är en allvarlig nedrustning av den lokala kommunala servicen för Långaryd/Landeryd.

Vi förstår att Hylte kommun behöver se över sina kostnader, vilka andra åtgärder planeras för detta ändamål? Översyn av deltagande i olika projekt? Administrativa kostnader?

Om kommunen vill fortsätta att vara en attraktiv plats att bo på och locka nya innevånare så måste ett helhetstänk finnas. Barnfamiljer ska kunna flytta hit. Man ska kunna åldras på ett värdigt sätt.

ANNONS

Höstro har en mycket lång tradition i detta sammanhanget.

Risken med riktade besparingar som påverkar utbudet av samhällstjänster är att kommunen hamnar i en nedåtgående spiral med fortsatt sjunkande befolkning och därmed skatteunderlag!

Ulf Törnqvist och Allan Ericsson

Anhöriga till boende på Höstro

LÄS MER:”Galet att stänga ner Höstro”

LÄS MER:Äldreboendet Höstro börjar stängas redan i vår

LÄS MER:Förslag om Höstro sågas av Kommunal

ANNONS