Höstro i Långaryd är det minsta av kommunens tre äldreboenden. De andra två är Malmagården i Hyltebruk och Sjölunda i Torup.
Höstro i Långaryd är det minsta av kommunens tre äldreboenden. De andra två är Malmagården i Hyltebruk och Sjölunda i Torup. Bild: Isabel Bark

Det finns starka skäl att ställa om Höstro

I takt med att mer och mer avancerad vård flyttas från sjukhusen till våra särskilda boenden klarar inte Hylte kommun att kompetensförsörja tre särskilda boenden. Det skriver flera företrädare för det politiska styret i Hylte kommun apropå beslutet att ställa om det särskilda boendet Höstro till ett trygghetsboende.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I slutet av förra året beslutade kommunfullmäktige i Hylte kommun att ställa om Höstro i Långaryd från särskilt boende till trygghetsboende. Processen är nu inledd och dessvärre har vi förstått att en del boende och anhöriga känner oro och osäkerhet inför framtiden.

Detta har vi naturligtvis stor respekt för. Det är givetvis viktigt att en sån process ska ske på ett så ordnat sätt som möjligt. Tyvärr noterar vi en del rykten och osanningar i debatten, inte minst påhejade av Bo-Gunnar Åkesson (M) i en insändare (HP 20/3), vilket är högst ohederligt.

Bakgrunden till förändringen vilar på några olika hörnstenar vilket gemensamt leder till att detta är det enda rimliga och kloka att göra. Vi vill här sakligt redovisa skälen

ANNONS

• Hela Kommunsverige har stora problem att klara att kompetensförsörja sina olika verksamheter. Vi saknar helt enkelt personer som vill jobba inom äldreomsorgen, Hylte kommun är inget undantag. I takt med att mer och mer avancerad vård flyttas från sjukhusen till våra särskilda boenden klarar helt enkelt inte Hylte kommun att kompetensförsörja tre särskilda boenden.

• Under våren 2023 presenterade omsorgsnämnden en stor boendeutredning om hur framtidens äldre vill bo i framtiden. Utredningen genomfördes med ett stort deltagande och engagemang från våra äldre via enkäter och dialogmöten. Slutsatsen var enkel. Fler och fler vill bo kvar hemma längre. Vidare konstaterades att Hylte kommun har för många platser på särskilt boende i förhållande till övriga landet. Hylte kommun saknar helt mellanboendeformer som trygghetsboende.

• Av våra tre särskilda boenden, Höstro, Malmagården och Sjölunda, är Höstro det minsta och absolut dyraste att driva. Exempelvis är en boendeplats på Malmagården är väsentligt billigare per dygn jämfört med Höstro.

Hylte kommun är i en utsatt ekonomisk situation. Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina med skenande kostnads och ränteökningar och lägre skatteintäkter som följd är svåra att hantera. Lägg till där en minskande befolkning och ett antal minskade och borttagna statsbidrag från regeringen gör situationen allvarlig.

ANNONS

För att nå en balans i ekonomin måste politiken i Hylte orka fatta beslut om både korta och långsiktiga kostnadsminskningar. Hylte kommun äger Höstro och vi vill göra något bra i Långaryd efter det att det särskilda boendet är avvecklat.

I den nämnda boendeutredningen fanns två spår när det gäller trygghetsboende. En grupp äldre vill bo tätortsnära, med närhet till kommersiell och offentlig service. Men en grupp vill fortsatt bo kvar på landsbygden, nära natur och lugn. Det är i denna målgrupp som vi ser att ett trygghetsboende på Höstro kan fylla ett stort behov.

Därmed inte sagt att detta kommer bli kommunens enda trygghetsboende. Vi är övertygade om att fler trygghetsboende kommer behövas framöver såväl i Hyltebruk, Torup som Unnaryd. Höstro ska ses som ett första steg.

Ronny Löfquist (S)

kommunstyrelsens ordförande

Hanna Kjellin (S)

gruppledare Socialdemokraterna

Bengt Åke Torhall (L)

gruppledare Liberalerna

Tommy Edenholm (KV)

gruppledare Kommunens Väl

Petter Eriksson (V)

gruppledare Vänsterpartiet

Victoria Strand (S)

ordförande omsorgsnämnden

Zofia Sarna (S)

förste vice ordförande omsorgsnämnden

Svetlana Svensson (V)

ledamot omsorgsnämnden

ANNONS