Följden av sveket blev att vården gick miste om en stor del erfaren och kompetent personal!, skriver A.L. Bertilsdotter.
Följden av sveket blev att vården gick miste om en stor del erfaren och kompetent personal!, skriver A.L. Bertilsdotter. Bild: Claudio Bresciani/TT

Med en vettig och rättvis personalpolitik hade vi inte haft dagens vårdkris

Ordinarie personal med flera av oss insåg att systemet skulle vara ohållbart i längden.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Nu är bakslaget här, med en ekonomisk kris många av oss länge befarat skulle komma! Till slut blev politikerna tvungna att stoppa det olönsamma systemet med att anlita hyrpersonal av de privata bemanningsföretagen för att vikariera när det fattades personal. Ordinarie personal med flera av oss insåg att systemet skulle vara ohållbart i längden. Detta kunde vi ha talat om för politikerna redan när det dumdristiga beslutet togs för en hel del år sedan! Det vi befarade och såg komma är nu ett faktum!

Ekonomin har genom åren huvudsakligen körts i botten på grund av detta beslut! Återigen har personal och patienter fått betala priset för ett politiskt misstag. Den illa skötta vårdpolitiken och allt annat slöseri med våra skattepengar drabbar alla oss invånare, vilket saboterar förtroendet! Hellre än att tillmötesgå missnöjda anställda och lyssna på deras nödrop genomfördes nyordningen att hyra in dyr arbetskraft. Vad är det de inte har begripit? Alla vet att våra gamla och sjuka har rätt till god, trygg och patientsäker vård, men samtidigt vet vi att flera politiker låtit sina egna ekonomiska intressen, karriärer och höjda löner gå före vårdkvalitén.

ANNONS

Neddragningar som de senaste decennierna försämrat arbetssituationerna har ökat belastningen och skapat de senaste årens svåra personalbrist vilket då även förvärrat stressen. Om man i stället för att slå dövörat till hade tillgodosett de egna ordinarie sköterskornas krav genom att höja deras löner och förbättra arbetsvillkoren hade infernot kunnat undvikas! En hyrsköterska kostar tre gånger så mycket! De egna fast anställda som inte fick sina krav uppfyllda utan i stället förbigicks började en efter en att säga upp sig i protest.

Följden av sveket blev att vården gick miste om en stor del erfaren och kompetent personal! Ja, för vem vill vara kvar och slita för en arbetsgivare som inte har förstånd att sätta värde på solidarisk personal? Det ökar varken personalens motivation eller arbetsglädje! Otroligt att ledningen helt kunde bortse ifrån vilka konsekvenserna kunde bli. Inom alltför många organisationer har man inte insett att personalen är dess största kapital!

Om det funnits en vettig och rättvis personalpolitik hade vi inte haft dagens vårdkris! Men nu ska vården göras attraktiv ... Jaha, så nu är det så dags! Genom att locka med höjda löner, högre ob-ersättning och flex-tillägg planerar man att få in ny personal!

”För nu ska vi lägga pengarna på våra egna medarbetare”, basunerade en blivande regiondirektör ut. Har den nya generationens politiker möjligtvis lärt sig av tidigare misstag!?

ANNONS

A.L. Bertilsdotter

LÄS MER:Sjukhuschefen räknar med märkbara konsekvenser

LÄS MER:Här är lärdomarna från andra regioner

LÄS MER:Stoppet för hyrsjuksköterskor skapar oro

ANNONS