Här är lärdomarna från andra regioner

Sjukhusen i Halland är långt ifrån ensamma om att vilja minska sin användning av hyrpersonal. Flera regioner har redan försökt, men resultaten har varit skiftande.
I Sörmland har sjukhusen tvingats stänga ett 50-tal vårdplatser för att det saknas för många sjuksköterskor. I Skåne har man lyckats bättre och vill nu gå vidare med att bygga upp ett regiongemensamt bemanningsteam.