Hur går planen ihop med brobeslutet?

Det är något som inte stämmer.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Alldeles nyligen tog ju den borgerliga majoriteten och Socialdemokraterna inriktningsbeslutet att bygga en ny bro över Nissan så att tjänstemännen nu kan arbeta vidare med den inriktningen.

Nya trafikleder leder i nästan alla fall till fler bilar. En trafikled och bro över Nissan på Söder betyder inte att fler går, cyklar eller åker kollektivt.

Hur går det ihop med att så sent som i november förra året konstaterar våra politiker i ”Kommunfullmäktiges plan för energi och klimat” att målet för Sverige är att öka gång, cykel och kollektivtrafik med minst 25 procent om året till 2025 och att det på sikt ska fördubblas. Transporterna måste bli färre. Koldioxidutsläppen i Halmstad ska minskas med 15 procent om året från 2020 till 2040.

ANNONS

Planen säger att det krävs kraftiga minskningar av trafikutsläppen i Halmstad för att vi ska klara Parisavtalets mål, att de behöver göras omgående och planen ska användas den löpande kommunala verksamheten.

Hur går det ihop med brobeslutet?

Vi lever med resultatet av femtio års försummelser. Politikerna har försummat att tänka nytt när det gäller transport av folk och varor genom vår stad. Vi har två köpcentra som konkurrerar ut näringslivet i stadskärnan. Båda förutsätter biltransporter, stora p-ytor och blockerar andra kloka klimatsmarta lösningar.

Vad vi behöver är nya lösningar när det nu också planeras för nya bostadsområden och en växande befolkning. Den framtida planeringen måste bygga på att man med sina ben, med sin cykel eller med kollektivtrafik lätt kan ta sig till jobbet, förflytta sig till butiker, lämna barnen på förskola eller låta dem säkert ta sig till skola och fritidsaktiviteter.

Planerna på en bro över Nissan på Söder krockar med Halmstads egna nya klimatmål som dessutom redan är för lågt satta.

Fredag 19 mars har Fridays For Future en global strejk. Vi vill på detta sätt uppmärksamma vikten av att Parisavtalets klimatmål måste nås i världen och i Halmstad.

Fridays for Future Halmstad

Klimataktion Halmstad

ANNONS

Klimat Laholm

XR Halland

Fältbiologerna Halmstad

Halmstads Naturskyddsförening

LÄS MER:Beslutet klubbat – bro ska byggas över Nissan

LÄS MER:Söderleden - ett exempel på mod och nytänkande?

LÄS MER:Självklart att en ny bro ska byggas

ANNONS