Söderleden - ett exempel på mod och nytänkande?

På Halmstads kommuns hemsida står följande att läsa:

ANNONS
|

”Det kommer att krävas mod och nytänkande då transporterna står inför stora förändringar som är tydligt kopplade till teknikutveckling, klimatfrågan och att Halmstadsborna blir fler.

Transportsektorn står för mer än hälften av de totala koldioxidutsläppen i Halmstad och personbilstrafiken är den enskilt största utsläppskällan. Oavsett vilket bränsle bilen går på så tar den plats i rummet och en stor del av alla bilresor i kommunen är kortare än fem kilometer.

Inducerad trafikefterfrågan innebär kortfattat att om mer kapacitet tillförs kommer biltrafiken att öka. Att det finns en inducerad trafikefterfrågan i centrala Halmstad är viktigt att ha med sig i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens transportsystem.

ANNONS

För att Halmstads transportsystem i framtiden ska vara hållbart och klimatsmart är det avgörande att minska personbilstrafiken och utveckla samt öka kollektivtrafiken i staden. Resvanor behöver brytas, vi behöver förbättra för de gående, planera för ökad cykling och stärka de kollektiva resealternativen.”

När man nu tar ett inriktningsbeslut om en bro över Nissan framstår ovanstående som vackra ord utan betydelse.

Nej, vi kan inte tycka att Söderleden är ett uttryck för ”mod och nytänkande/…../ kopplat till teknikutveckling, klimatfrågan…../”. Bilen förefaller fortfarande vara viktigast - inducerad trafikefterfrågan?

Den ”nytänkande kommunen” måste inse att nyckeln till omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle är att få med kommuninvånarna. Den ”modiga” kommunen vågar då tala i klartext om att det kommer att krävas beteendeförändringar och nytänkande av oss alla - det räcker inte med att sopsor-tera och använda tygkassar!

Ingrid Bergelin och Mats Hedberg

LÄS MER:Majoritet är för en öppningsbar bro över Nissan

LÄS MER:Politiker ska sätta ner foten om förbindelse över Nissan

ANNONS