Hela havet stormar ...

Skälet att ånyo behöva resa varningsflagg är Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rapport i dagarna

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Om de styrande inte nu tar ad notam vad Greta gör gällande, varför skulle de då göra det när Torbjörn höjer sin röst, om än mer lokalt? Möjligtvis då för att där handlar det om vad som ses på den egna bakgården för där blir det mer fatt- och gripbart.

Allt sedan Gudrun 2005 har Halmstad fått känna på vad klimatförändringen innebär med bland annat Swecos vansinnigt tokiga åtgärdsförslagspaket, som inte innebär annat än enorma miljardkostnader, utan få en krona tillbaka. Dessutom med katastrofala miljöförstöringar på så väl Söder som ute i Laholmsbukten. Men om det talas inget i den i lönndom ihopsnickrade styrande Quislingtrojkans 19-punktsprogram, efter valet, att försöka genomföra under den nya fyraåriga mandatperioden.

ANNONS

Skälet denna gång att ånyo behöva resa varningsflagg, är för effekterna av Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rapport i dagarna, som gör gällande ”att temperaturen i Europa har ökat mer än två gånger så mycket som det globala genomsnittet”.

Dessa våra självförstörande effekter får till resultat glaciärernas kollaps, till följd enorma havsstegringar och vid stormar och orkaner, förödande konsekvenser på de lågläntare delarna av våra landområden utmed kusterna.

Swecos fjuttiga meccanobyggeförslag som översvämningsskydd av Halmstads city, bör stoppas innan slutligt beslut om genomförande fattas, därför att något alternativ aldrig fått chansen att jämställas vad gäller miljö-, utgifts- och intäktssidan, vilket skattebetalarna kräver, så att inte trojkan ska behöva bli beskyllda för försnillning.

Och i ett större perspektiv på lokal nivå, har bara ett förslag lagts fram för att rädda det som räddas kan av stränderna utmed såväl Laholms- som Ängelholmsbukten. Det vill säga den med skyddsvallarna mellan spetsarna på respektive bukt, som var sitt EU-bidragsprojekt. Därtill kompletterat med var sitt innanförliggande arkipelaglandskap typ Blekingearkipelagen och i de Bohusländska arkipelagerna, som blivit världsarv på grund av sin skönhet.

Torbjörn Ringkvist

Åldermannen

LÄS MER:Räddningstjänsten rustar inför stormen

LÄS MER:Skydd mot översvämningar i centrum kostar miljarder

LÄS MER:Invallning kan skapa två nya arkipelager

ANNONS