Skydd mot översvämningar i centrum kostar miljarder

Skyfall och stigande havsnivåer är ett hot mot Halmstads centrum. Skydd runt Nissan och ett yttre skydd mot havet går loss på flera miljarder enligt en rapport – som också slår fast att arbetet redan borde ha varit i gång.
– Vill vi fortsätta leva i och utveckla vår vackra stad måste vi vidta åtgärder, säger Hanna Billmayer, klimatanpassningsstrateg.