Kanske kan det finnas en ”övertro” på vad AI- tekniken kan hjälpa till med, i förbättring av vård och vårdekonomi?, frågar sig skribenten.
Kanske kan det finnas en ”övertro” på vad AI- tekniken kan hjälpa till med, i förbättring av vård och vårdekonomi?, frågar sig skribenten.

Datastyrd vård?

Kanske kan det finnas en ”övertro” på vad AI- tekniken kan hjälpa till med, i förbättring av vård och vårdekonomi?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Mycket intressanta artiklar i HP om utveckling av AI i sjukvården i Halland!

Men de lämnar mig med känslor av frustration och tomhet, det har inte blivit någon allmän diskussion – visst kan vi hallänningar tänka?

Kan vi lita på våra regionpolitikers, och ”höga” tjänstemäns bedömning att detta är den enda vägen framåt, den nödvändiga framtiden, för att klara den så kallade vårdkrisen, där människor inte får den vård som redan nu är möjlig, på grund av väntetider och operationsköer? Kan denna utveckling leda till mera träffsäkra diagnoser, mindre stress hos vårdpersonal och frigöra tid för omsorg om den enskilde patienten?

ANNONS

Vad jag förstår är Region Hallands ledning övertygad om det, med tanke på den stora ekonomiska satsning som gjorts, i samarbete med Högskolan i Halmstad och ett privat, kommersiellt, företag.

Vad jag också förstått är att våra patientjournaler används, i så kallad pseudonymiserad form, något som JO i starka ordalag kritiserade efter anmälan vid den så kallade ”Bostonskandalen”. Detta för att dessa data kan sättas ihop med verkliga patienter.

JO:s utslag är inte juridiskt bindande för myndigheter att följa, men det är mycket sällsynt att man inte rättar sig därefter.

Vad jag nu förstår så har Region Halland inte rättat sig efter JO.

Det framkommer att regionledningen,”under radarn”, har fortsatt att använda pseudonymiserade patientdata, med nära arbetskontakt med högskolan och ett privat företag – där det tydligen också finns personanknytning från den gamla tiden med ”Boston”, känns som en ”skugga” från den historien, som regionledningen kanske inte borde vara så stolt över?

Kanske kan det finnas en ”övertro” på vad AI- tekniken kan hjälpa till med, i förbättring av vård och vårdekonomi?

Och då tycks regionen använda sig av mottot ”ändamålet helgar medlen”?

Eva Jonson

ANNONS