Grunden till beslutet var att den initiala investeringskostnaden för en bassäng var låg om den används rätt, skriver Ann-Charlott Mankell.
Grunden till beslutet var att den initiala investeringskostnaden för en bassäng var låg om den används rätt, skriver Ann-Charlott Mankell.

Beklagligt att rehabbassängen inte används

Min övertygelse är att det är en ”win-win”-situation för hela samhället att satsa förebyggande och med rehabiliterande insatser.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det är beklagligt att se att rehabbassängen inte används, beslutet att bygga bassäng fattades av en enig hemvårdsnämnd!

Grunden till beslutet var att den initiala investeringskostnaden för en bassäng var låg om den används rätt, sett i relation till att människor som med hjälp av rehab kan få ett mer självständigt liv och bli mindre hjälpberoende.

Med rätt rehab ville vi skapa möjlighet för människor som hamnar tillfälligt på ett korttidsboende att stärkas och bibehålla sina förmågor för att kunna återgå till sitt ordinära hem.

Hemvårdsnämnden har haft ett stort fokus på förebyggande insatser under min tid som ordförande i hemvårdsnämnden.

ANNONS

Ett exempel på detta var ett projekt som hette ”satsa friskt” där äldre erbjöds gratis träning under tio veckor med personlig tränare. Konceptet var uppbyggt på tre ben: fysisk träning, kunskap och social gemenskap med utgångspunkten inre och yttre välmående. Efter tio veckor fick vi träffa flera äldre som själva berättade att de slutat använda rullator, tackat nej till hemtjänst men framförallt mådde så mycket bättre både psykiskt och fysiskt. Även Högskolan i Halmstad följde vårt projekt och genom att satsa förebyggande med en liten peng så kunde vi som nämnd spara mångdubbelt mer långsiktigt.

Hela satsningen för 350 äldre kostade lika mycket som en hemtjänstkund gör på ett år. Men av de 350 personerna så kunde flera vittna om att de inte längre behövde hjälpmedel, färdtjänst eller hemtjänst. Min övertygelse är att det är en ”win-win”-situation för hela samhället att satsa förebyggande och med rehabiliterande insatser.

Samma exempel fick nämnden lyssna till när vi inför beslut besökte Hönekulla gård i Härryda kommun där det finns en rehabiliteringsenhet med bland annat en varmvattenbassäng. Där kan du träna på att förbättra och/eller bibehålla dina funktioner och aktivitetsförmåga. På rehabenheten arbetar både arbetsterapeuter och sjukgymnaster och även omvårdnadspersonalen stöttar i träning, under handledning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

ANNONS

Bassängträning är en skonsam och effektiv träning för hela kroppen. Genom rehabiliterande insatser och ett stort socialt engagemang kan äldres tillvaro bli meningsfull och innehållsrik. I vattnet får alla helt andra förutsättningar, intryck och ytterligare stimulans till hjärnan.

Så förutsättningar finns för att ge Halmstads kommuns invånare den bästa möjliga förebyggande och rehabiliterande vården. Nuvarande hemvårdsnämnd måste bara ha modet att styra och följa upp så att beslut ger den effekt som det var tänkt.

Ann-Charlott Mankell

fd ordförande i hemvårdsnämnden

LÄS MER:Politiskt missnöje över att rehabbassäng står oanvänd

LÄS MER:Omtvistad pool på nybyggda korttidsboendet står oanvänd

LÄS MER:Rehabbassäng dyrare än beräknat – oklart om den byggs

ANNONS