Det nya korttidsboendet ska uppföras intill den förskola som just nu håller på att byggas i området.
Det nya korttidsboendet ska uppföras intill den förskola som just nu håller på att byggas i området. Bild: Jari Välitalo

Rehabbassäng dyrare än beräknat – oklart om den byggs

Det är osäkert om det blir en rehabiliteringsbassäng på det nya korttidsboendet på Nymansgatan. Kostnaden har dragit iväg och nu tar ärendet en ny politisk vända.
– Vi jobbar med skattemedel och det är skillnad på ”nice to have” och ”need to have”, säger Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande i fastighetsnämnden.

ANNONS
|

Som HP tidigare berättat har en förstudie slagit fast att notan för ett korttidsboende vid Nymansgatan, intill förskolan som håller på att byggas, skulle landa på 213 miljoner.

LÄS MER:Klart med nytt korttidsboende vid Nymansgatan

Den rehabiliteringsbassäng som varit ett hett önskemål från hemvårdsnämnden, och som enligt beslut i samhällsbyggnadsutskottet ska finnas i boendet, har dock blivit flera miljoner dyrare än beräknat. Det gör att slutsumman nu är uppe i 217 miljoner. Fastighetsnämnden har därför väckt frågan om den verkligen är nödvändig.

– Det blir en fördyring på tolv miljoner i investeringskostnad jämfört om vi bygger utan. Sedan kostar den ytterligare 1,3 miljoner i drift per år och vi måste också ha personal där som kan ta hand om patienterna, vilket i så fall belastar hemvårdsnämndens budget, säger Carl-Johan Berthilsson och tillägger:

ANNONS

– Dessutom är tomten trång och vi ser att det kan bli svårt att få in alla funktioner.

Nämnden har lyft frågan till samhällsbyggnadsutskottet.

– Ett korttidsboende är till för dem som behöver någonstans att bo mellan sjukhuset och hemmet, innan du är helt frisk. Det är en kort tid och frågan är då om en bassäng är nödvändig, säger Carl-Johan Berthilsson.

Utskottet har i sin tur beslutat att hemvårdsnämnden ska få yttra sig om bassängens betydelse.

– Eftersom projekteringen som fastighetskontoret nu gjort visar att både investering och drift blir tämligen mycket dyrare än vad man tidigare trott, ser vi det som naturligt att lyfta frågan på nytt, säger ordförande Jenny Axelsson (C).

Om boendet byggs utan bassäng blir den beräknade investeringskostnaden 205 miljoner och kommunen sparar även in driftskostnaden på 1,3 miljoner per år.

Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden, vidhåller dock att bassängen är viktig.

– Man pratar mer och mer om vikten av rehabilitering. Även om det blir dyrt initialt så tjänar man in den investeringen i slutändan genom att de äldre kanske klarar sig både bättre och längre själva i sitt hem, säger hon.

Är du orolig över att det inte blir någon rehab-bassäng med tanke på att ärendet tar en ny runda trots att beslut redan är fattat?

ANNONS

– Egentligen tycker jag det är en icke-fråga eftersom det redan finns ett beslut. Men man ville väl gå en vända till. Men vi hade inte sagt att vi ville ha en bassäng om vi inte tyckt att det varit försvarbart.

LÄS OCKSÅ:

ANNONS