Vi anser att det inte finns tillräckligt tydligt redovisat vilka besparingar det kommer att bli vid en avveckling av Rydöbruks skola, skriver lärare vid skolan.
Vi anser att det inte finns tillräckligt tydligt redovisat vilka besparingar det kommer att bli vid en avveckling av Rydöbruks skola, skriver lärare vid skolan. Bild: HP/arkiv

Avveckling av skolan en kortsiktig lösning med långsiktiga konsekvenser

Vi vill att ni väntar med ert beslut tills ni vet vilka statsbidrag som kommer och hur inflationen förändras.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå artikeln ”Nytt besked: nedläggning rycker närmare för skolan i Rydöbruk”, 23/5.

Vi anser att det inte finns tillräckligt tydligt redovisat vilka besparingar det kommer att bli vid en avveckling av Rydöbruks skola. Vad blir till exempel kostnaden för de skolskjutsar som ska gå flera gånger om dagen eftersom eleverna har olika sluttider?

Ronny Löfquist (S) nämner att politikerna behöver tillföra cirka 3–4 miljoner kronor för att kunna behålla och få en likvärdig skola i Rydöbruk. Vi undrar var dessa siffror kommer ifrån och vad de ska täcka? Vårt rektorsområde (Kinnared, Rydöbruk, Torup) samt Landeryd och Unnaryd, har alla fått besparingskrav då budgeten inte är i balans. Ska medel tillföras alla enheter som inte har en balanserad budget?

ANNONS

Ronny Löfquist nämner att andra kommuninvånare uttrycker att ”det här måste ni orka ta beslut om, jag är inte beredd att riskera mina barns utbildning eller få en höjd skatt för att skolan i Rydö ska vara kvar". Vi vill inte ställa skolor emot varandra, men eftersom ingen skola i kommunen fyller sina platser borde det innebära att fler skolor i kommunen är en ekonomisk belastning.

Om Rydöbruks skola skulle flytta till Torup nästa läsår skulle inte alla elever få plats, trots tidigare påståenden. Vissa klasser skulle bli så stora att de skulle behöva delas upp. Närmare bestämt handlar det om fyra årskurser som behöver delas vilket medför att åtta klassrum behövs till detta. Det är precis det antal klassrum som finns på skolan efter ombyggnationen. Var ska de övriga årskurserna ta vägen? Till läsår 24/25 ökar elevantalet ännu mer.

Vi vill att ni väntar med ert beslut tills ni vet vilka statsbidrag som kommer och hur inflationen förändras. Det ger oss möjlighet att omvärdera situationen och förhoppningsvis hitta en långsiktig lösning för kommunens alla elever. Vi uppmanar kommunfullmäktige att noga överväga konsekvenserna av en nedläggning av Rydöbruks skola.

Lärarna på Rydöbruks skola

Anna Bengtsson, Ann Erlandsson, Fatlind Berisha, Fredrik Andersson, Hanna Angel, Monica Fearn

ANNONS

LÄS MER:Lista: Så många går på Hyltes kommunala skolor

LÄS MER:Dråpslaget från skolnämnden: ”Lägg ner Rydöbruks skola och förskola”

LÄS MER:Torups skola ökar sin kapacitet – får plats med alla elever från Rydöbruk

ANNONS