Lista: Så många går på Hyltes kommunala skolor

Ett argument som politiker och tjänsteman tryckt på när det gäller nedläggningen av Rydöbruks skola är elevantalet i kommunen samt de många platserna som är över. Men hur ser det ut på de olika skolorna?
HP har siffrorna för varje skola i hela kommunen.