ÅTRÄSK 20190713
Tallar i midnattssol i Norrbotten.
Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091
ÅTRÄSK 20190713 Tallar i midnattssol i Norrbotten. Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091 Bild: Helena Landstedt/TT

Är kommunen nöjda med låg medvetenhet?

Om färre än tio procent känner till planerna, hur kan ni då vara nöjda?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik: Kommunen svarar om framtidsplan 2050

Tack för svar - ska det tolkas som att Halmstad Kommun är nöjd med att 93% av enkätdeltagarna inte kände till att dialog kring Framtidsplan 2050 ägt rum? Var målsättningen att endast sju procent skulle bli varse dialogen? Med tanke på annonsering, som i sociala medier är högst mätbar, och kostnaderna för dessa annonser, borde rimligen ett mål vara uppsatt. Så hur många ville man göra medvetna om dialogen kring Framtidsplan 2050?

Vän av natur och demokrati

ANNONS