Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rådhuset. Rådhuset Halmstad Bild: Lina Salomonsson
Rådhuset. Rådhuset Halmstad Bild: Lina Salomonsson

Kommunen svarar om framtidsplan 2050

Tack för dina synpunkter och intresse för ”Framtidsplan 2050” som visar på kommunens långsiktiga bedömning av hur mark- och vattenområden bör användas i stora drag.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Svar till ”Vän av natur och demokrati”

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande. Vi har satsat extra på en tidig invånardialog inför planens framtagande och en bred informationskampanj under samråd utöver lagstadgade krav.

Från kommunens sida har eller kommer följande insatser genomföras kring ”Framtidsplan 2050”:

• Vi har via annonser både i lokalpress och i sociala medier bjudit in till digitala samrådsmöten, pandemin stoppade de planerade fysiska mötena.

• Vi har vid ett flertal tillfällen annonserat om möjligheten att lämna synpunkter både i traditionella och sociala mediet.

• Vi har särskilda telefontider, som vi berättat om, där kommunala tjänstepersoner svarar på frågor och hjälper intresserade invånare att ta del av förslaget till plan

• Vi har bjudit och bjuder in till individuella möten via digitala mötesforum

• Vi har genomfört presskonferens som förtjänstfullt har bevakats av lokala medier vilka har beskrivit innehållet i planen.

• Vi har, i en kommunal tidning som heter Halmstad, som distribuerats till samtliga hushåll berättat om planen och att invånarna har möjlighet att lämna synpunkter.

• Vi har under hela perioden uppmärksammat samrådet på webbplatsen halmstad.se där man också kan läsa/lyssna ingående om förslaget.

Det har lagts ner ett stort arbete med att presentera materialet på halmstad.se med interaktiva kartor där man kan, om vill och är intresserad, på detaljnivå se de förslag som nu diskuteras under samrådet.

När det gäller samrådstiden har den pågått sedan den 5 november. Det kommer att ha funnits möjlighet att under drygt två månader lämna synpunkter på planen.

Dessutom kommer planförslaget ställas ut för granskning i minst två månader efter beslut i kommunstyrelsen som kommer under hösten. Under granskningsskedet kan kommuninvånare och andra lämna synpunkter.

Mila Sladic

Planchef, Halmstads kommun