Vi har på alla sätt arbetat för ett bevarande av hemmet

Sverigedemokraten Stina Isaksson ”går på i ullstrumporna”. Insändare efter insändare utan att ta ordentlig reda på fakta innan hon skriver.

ANNONS
|

Nu senast lördagen den 10 oktober beskyller hon Centerrörelsen för att vara den som ville lägga ner Höstro. Det skulle varit vid de politiska striderna som varit kring nedläggningar och upprustningar av våra äldreboenden. Detta är en väl grov anklagelse. Så när som på något undantag har bygdens folk, med Centerrörelsen i spetsen, hela tiden kämpat för att vårt fina, ombyggda Höstro skulle få vara kvar.

Genom radio, tidningsartiklar och inte minst stora demonstrationer inför fullmäktigemöten har vi på alla sätt arbetat för ett bevarande av hemmet – och glädjande nog lyckats.

Centerpartisterna Birgitta, Lilly och Bertil Holmèn.

ANNONS

ANNONS