”I anslutning till turerna kring HFAB:s upphandling av fibertjänster kan det vara bra att erinra om hur det hela började en gång i tiden”, skriver Bo Eliasson, före detta vd för HEM och Energiverken i Halmstad AB.
”I anslutning till turerna kring HFAB:s upphandling av fibertjänster kan det vara bra att erinra om hur det hela började en gång i tiden”, skriver Bo Eliasson, före detta vd för HEM och Energiverken i Halmstad AB. Bild: Jari Välitalo

Utan HFAB:s aktiva medverkan hade vi förmodligen inte haft något stadsnät

Vi var några som tyckte att det vore betydligt effektivare om vi samordnade både utbyggnad och drift i en gemensam organisation.

ANNONS
|

I anslutning till turerna kring HFAB:s upphandling av fibertjänster kan det vara bra att erinra om hur det hela började en gång i tiden.

I början av 2000-talet var leveranser av it-tjänster i fasta nät mer eller mindre monopoliserat främst genom Telia men också genom förekomsten av så kallade svartfibernät. Kunderna, bland annat fastighetsägare och deras hyresgäster, var uppbundna i långa avtal till de tjänster som den fysiske nätägaren levererade. Som en reaktion mot monopoliseringen började öppna it-nät, oftast i form av kommunägda stadsnät, att utvecklas; nätägaren öppnar upp för tjänsteleverantörer att fritt ansluta sig till näten och en öppen portal skapas där kunderna fritt kan välja mellan olika tjänsteleverantörer. På så sätt kunde en väsentligt ökad konkurrens utvecklas på tjänsteleverantörssidan som motvikt till de då monopolliknande näten.

ANNONS

Vid den tiden byggde dåvarande Energiverken, HFAB och primärkommunen, var och en för sig, ut fibernät till sina olika verksamheter; hyresfastigheter, nätstationer, förvaltningslokaler, etcetera. Vi var några som tyckte att det vore betydligt effektivare om vi samordnade både utbyggnad och drift i en gemensam organisation. Initialt fick Energiverken, som ledningsägande verk, ansvaret för verksamheten.

I det sammanhanget introducerades också en öppen portal som, enligt min mening, väsentligt bidragit till att utveckla konkurrensen mellan olika tjänsteleverantörer och givit möjlighet åt hela den lokala marknaden i Halmstads kommun att fritt välja mellan olika tjänsteleverantörer. Det är min uppfattning att utan HFAB:s aktiva medverkan i stadsnätsuppbyggnaden hade vi förmodligen inte haft något stadsnät i Halmstad.

HP:s ledare den 14 augusti avslutas med “Och glöm inte bort att kommunen handlar om det gemensamma. Att finnas till för alla kommuninvånare”.

Det var precis så vi tänkte när det begav sig.

Bo Eliasson

Före detta vd för HEM och Energiverken i Halmstad AB

LÄS MER:Stadsnätsbolagets existens var hotad utan HFAB-avtalet

LÄS MER:HFAB:s avtal blir rättssak – uppges värt jättebelopp

ANNONS