Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I våras sparkades Catharina Rydberg Lilja som vd för HFAB. Men var det verkligen det bästa för Halmstads kommun? Bild: Jari Välitalo
I våras sparkades Catharina Rydberg Lilja som vd för HFAB. Men var det verkligen det bästa för Halmstads kommun? Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Har Halmstads kommun blivit för mäktig för sitt eget bästa?

Halmstads kommun finns till för sina medborgare. Hanteringen av hur HFAB:s förre vd sparkades pekar dock på något annat. Det visar HP:s omfattande granskning.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Begreppet kommun har en intressant bakgrund. Ordet kommun finns på flera olika språk i Europa och dessa härrör i sin tur från latinets ”communis”, som har betydelsen ”gemensam”. Av detta förstår man att det svenska ordet ”kommun” avser just det som är gemensamt.

Sett ur ett etymologiskt perspektiv är det inte konstigt att landets 290 kommuner handlar om det som tillhör oss alla. En kommun har nämligen inget egenvärde utan finns till just för sina medborgare. Men ibland kan man ju undra om det är så i verkligheten, i alla fall när man tar del av HP:s granskning av turerna kring hur HFAB:s förre vd, Catharina Rydberg Lilja, fick sparken i våras.

I en serie artiklar har Hallandsposten under nästan två veckors tid granskat vad som hände när Catharina Rydberg Lilja överraskande sparkades i mitten av april. Tidningen har intervjuat flera av de inblandade parterna, och granskat aktuella handlingar.

När en vd får sparken från ett kommunalt bolag finns det givetvis olika beskrivningar av varför. Ofta heter det att man från bolagsstyrelsen gjort en samlad bedömning eller att man inte delar samma uppfattning om hur bolaget ska drivas.

Det ligger också i sakens natur att en vd kan sparkas med omedelbar verkan av sin styrelse. Det är inget konstigt, men när det gäller ett kommunägt bolag är frågan givetvis mer känslig, det handlar om ett bolag som ytterst ägs av sina kommuninvånare.

Konkret var det HFAB:s bolagsstyrelse som avskedade Catharina Rydberg Lilja, men HP:s granskning tyder på att detta skedde efter hårda påtryckningar från kommunens koncernbolag, Halmstads Rådhus AB, på HFAB:s styrelse. Med tanke på att hela styrelsen för tre år sedan fick sparken av koncernbolaget i en liknande maktkamp mellan HRAB och HFAB, är det inte konstigt att den nuvarande styrelsen agerade som man gjorde.

Tidningens granskning pekar också på att Halmstads kommunchef och tillika vd för koncernbolaget HRAB, Mattias Rossköld, var den som höll i trådarna när Catharina Rydberg Lilja blev avskedad. Men detta vill Rossköld själv inte medge i en längre intervju med HP.

”Jag har inte legat på någon styrelse, det är styrelsens eget beslut att entlediga vd:n”, säger Mattias Rossköld till Hallandsposten.

En viktig orsak till att Catharina Rydberg Lilja fick sparken kan finnas i det avtal som HFAB skulle teckna om digitala tjänster till sina hyresgäster. Enligt Rydberg Lilja ville man från bostadsbolagets sida gå ut på den öppna marknaden för att få så bra villkor som möjligt för sina boenden medan man från kommunledningens sida tryckte på och ville att HFAB skulle skriva avtal med kommunens eget bolag, Halmstads stadsnät.

Så blev det också, om än motvilligt. Mycket tyder på att det hade blivit en betydligt bättre affär för HFAB:s hyresgäster om bolaget hade gjort en upphandling.

Att HFAB inte upphandlade sina hyresgästers digitala tjänster kan också blir en rättsfråga då avtalet har hamnat hos förvaltningsrätten för överprövning. Det är Tele 2:s bolag Itux som ligger bakom begäran om överprövning.

Oavsett de olika uppfattningarna i vad som hänt och orsakerna till detta kan man konstatera att det än en gång varit en konflikt mellan kommunens koncernbolag och kommunens bostadsbolag. Det är inte bra.

Halmstad kommuns fastighetsbolag, HFAB, är en del av den svenska allmännyttan. Bolaget äger över 11 000 hyreslägenheter och en stor andel av kommunens invånare bor alltså i en HFAB-bostad.

Det är självklart att det allmännyttiga bolaget ska se till framför allt sina hyresgästers bästa. I förlängningen är ett välskött kommunalt fastighetsbolag även gynnsamt för kommun som helhet, inte minst för att upprätthålla en funktionell bostadsmarknad i kommunen.

Mot den bakgrunden är det därför mycket märkligt att när det väl kommer till kritan, och HFAB med dess dåvarande vd kämpar för att få så bra villkor som möjligt för hyresgästernas bredband, så tycks man bli överkörda av koncernbolaget.

Då kan man verkligen ställa sig frågan, har kommunen blivit för mäktig sitt eget bästa? Det är väl i sanningens namn för sina medborgare som Halmstads kommun finns till. Ingen annan.

Och glöm inte bort att kommunen handlar om det gemensamma, om att finnas till för alla kommuninvånare.