Förebyggande arbete är viktigt, menar skribenterna i en replik.
Förebyggande arbete är viktigt, menar skribenterna i en replik. Bild: Helena Landstedt/TT

Tryggt hem, god skolgång och aktiv fritid ger goda förutsättningar

Skola, socialtjänst, polis och fritid måste samarbeta och samverka för de ungdomar som riskerar hamna snett i livet.

ANNONS
|

Slutreplik. Svar på insändaren ”Politisk luddighet i vänlig förpackning”, 8/8.

Med sociala insatser menar vi förebyggande arbete. Det handlar om fungerande skolgång, en aktiv och meningsfull fritid. En ungdom som har tryggt hem, en god skolgång och en aktiv fritid har goda förutsättningar till en bra start i livet. Skola socialtjänst, polis och fritid måste samarbeta och samverka för de ungdomar som riskerar hamna snett i livet.

Tyvärr så hindrar i dag omodern lagstiftning socialtjänsten och polis att byta uppgifter. Vi har drivit på för att modernisera dessa sekretesslagar, men regeringen har dragit ärendet i långbänk.

I dag kan vårdnadshavare skriva under ett samverkansavtal som gör att olika instanser kan prata med varandra. Vi anser att det inte är tillräckligt. Är inte vårdnadshavarna med så går det inte att utbyta information. Liberalerna vill att barnens bästa ska sättas främst – då är det inte rimligt att föräldrar kan neka sina egna barn viktiga insatser för deras hälsa och välbefinnande. Polisen, skolan och socialtjänsten behöver kunna dela information om unga på glid.

ANNONS

Dessa insatser brukar med ett samlingsnamn kallas för mellantvång. Rent lagtekniskt är det åtgärder som ligger mellan socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett exempel på en mellantvångsåtgärd skulle kunna vara att en ungdom förhindras från att umgås med äldre gängkriminella även om föräldern motsätter sig den åtgärden.

I dag kan en förälder förhindra socialtjänsten från att använda sådana tvingande åtgärder. Det är inte rimligt. Liberalerna vill också kunna tvinga föräldrarna att delta i insatser, det kan till exempel handla om föräldrastöd och föräldrautbildningar.

Tack för den vänliga repliken och ditt intresse för Liberal politik och dessa frågor.

Hanna Schölander (L)

riksdagskandidat Halland

Elvis Begic (L)

kandidat till Kommunfullmäktige i Laholm

ANNONS