Skribenten efterlyser en smart form av fastighetsskatt.
Skribenten efterlyser en smart form av fastighetsskatt. Bild: JESSICA GOW / TT

Liberalismen är en bred ideologi

Att begränsa den liberala ideologin till några nyliberala uttolkare som sedan 1980-talet har blivit dominerande inom dagens svenska borgerlighet är missvisande.

ANNONS
|

Replik på insändaren ”Hallandsposten sviker sina påstådda liberala värderingar”, 27/7.

På vilket sätt skulle en fastighetsskatt och ett förbud mot vinstdrivna skolaktiebolag vara ”så oliberalt som något kan bli”? Är det inte precis tvärtom?

Att inte vilja införa en smart form av fastighetsskatt i ett samhälle där människor som redan äger blir allt rikare just på att äga och belåna fastigheter i stället för att tjäna sina pengar på arbete och företagande är snarare en form av konservatism som förespråkar ett privilegiesamhälle. Något som liberalismen alltid har vänt sig mot.

Och att göra skolan till en fråga om rätten att driva aktiebolag och göra vinster - och inte till den centrala idén om människors möjlighet att genom en god utbildning kunna forma sin egen framtid utan att vara beroende av föräldrarnas eller släktens ställning - är precis som Mattias Karlsson förtjänstfullt visar i sina ledare i HP borgerlighetens största svek mot liberalismens kärna. Och mot skolbarnen.

ANNONS

Att som Peterson begränsa den liberala ideologin till några nyliberala uttolkare som sedan 1980-talet har blivit dominerande inom dagens svenska borgerlighet är därför mycket missvisande. Precis som Viktor Karlsson skriver i sitt svar i HP den 27/7 är liberalismen en bred ideologi. Den är dock inte förenlig med speciella privilegier för ägare av fastigheter eller skolaktiebolag vars huvudsyfte är att tjäna snabba pengar.

Anders Nilsson, Halmstad

ANNONS