Förebyggande arbete behöver resurser

I debattartikeln riktas tack till personalen inom socialförvaltningen från Alliansgruppen i socialnämnden i Halmstad och i debattartikeln framhålls också vikten av förebyggande socialt arbete.

ANNONS

Replik. Apropå debattartikeln ”Socialtjänsten ska vara ett naturligt stöd”, 30/11.

Vi vill instämma i uppskattningen till medarbetarna i socialförvaltningen för deras värdefulla arbete. Vidare gläds vi åt att Alliansen, precis som vi socialdemokrater, ser det stora värdet i förebyggande socialt arbete, vilket vi också varit politiskt överens om i vårt arbete med socialnämndens verksamhetsplan för 2021.

Men där slutar vår samstämmighet i frågan. För vi socialdemokrater ser att det också behövs resurser för det förebyggande arbetet och att medarbetarna behöver få fler kollegor för att få möjlighet att arbeta mer med detta. Den socialdemokratiska regeringens statsbidrag finansierar det som i debattartikeln beskrivs som förebyggande arbete ute på fältet.

ANNONS

Tack vare att kommunfullmäktige antog det socialdemokratiska budgetförslaget finns nu också fem nya miljoner som ska satsas på förebyggande arbete. Med socialdemokratisk politik skapas möjligheter att arbeta med och uppnå goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar!

S-gruppen i socialnämnden

Tord Johansson

Christel Eriksson

Mathias Sörensen

Jenny Robertsson

ANNONS