För oss finns det bara en bunt härliga ungar, som vi ska möta där de är och ge bästa förutsättningar att lyckas i livet, skriver tre representanter för Vittra i Halmstad.
För oss finns det bara en bunt härliga ungar, som vi ska möta där de är och ge bästa förutsättningar att lyckas i livet, skriver tre representanter för Vittra i Halmstad. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Entonigt om friskolor - här är vår bild

Vi är en Vittraskola som tillhör Academedia, en av de stora börsnoterade friskolekoncernerna. Med detta sagt har vi dragit plåstret och hoppas att ni som läser vill fokusera på hur vi arbetar.

ANNONS
|

Vi har under en längre tid följt den entoniga följetongen om friskolor på ledarsidan i HP. Efter att en släktträff tog en oväntad vändning, då en av gästerna som också läser HP, uttryckte hur fruktansvärt det är med friskolor och hänvisade till bilden som målats fram på ledarsidan, känner vi att vi vill ge vår bild av hur en av Halmstads friskolor faktiskt fungerar.

Det verkar ha blivit allmänt accepterat att svartmåla friskolor och vi vill med den här insändaren ge en mer nyanserad bild av de friskolor som Mattias Karlsson ganska mörkt skildrar. Vår avsikt är inte att ge oss in i den politiska debatten, men vi vill ändå reagera på att vi används som en bricka i det politiska spelet, där alla friskolor dras över en kam.

ANNONS

Vi är en Vittraskola som tillhör Academedia, en av de stora börsnoterade friskolekoncernerna. Med detta sagt har vi dragit plåstret och hoppas att ni som läser vill fokusera på hur vi arbetar. Vi har samma mål som den kommunala skolan och det är att hjälpa varenda elev att komma så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt. Vårt elevunderlag är mångkulturellt med elever från alla delar av staden.

Mattias Karlsson skriver i en ledare att friskolor tar kommunens alla lättundervisade elever, vilket vi ställer oss frågande till. För oss finns det varken lättundervisade eller svårundervisade elever. För oss finns det bara en bunt härliga ungar, som vi ska möta där de är och ge bästa förutsättningar att lyckas i livet. Med en stor elevhälsa och en ständig vuxennärvaro ger vi barnen den trygghet som lägger grunden för att lyckas. Vi ser varenda elev och möter barnen med en häftig balans av värme och professionalitet.

Ett flertal av våra elever kommer till oss med skolmisslyckanden i ryggsäcken. De har en bild av att inte passa in i skolan, men när de lämnar oss för att gå vidare till gymnasiet gör de det med en stor skopa självförtroende och ett leende på läpparna. Vi möter barnen där de är och jobbar systematiskt i allt vad vi gör. Personal och ledning är både kompetent och trogen.

ANNONS

Välkommen till oss, Mattias Karlsson. Vi delar gärna med oss av vår verksamhet för att bredda debatten om friskolornas vara eller icke vara. Vi är glada för att vi tillsammans med Halmstads kommun fångar varenda elev och bidrar till att det finns en skola för alla.

Anne Karlsson, rektor

Caroline Magnusson, biträdande rektor

Caroline Jannesson, specialpedagog

Vittra Halmstad

Svar direkt:

När jag skriver om skolan är det framför allt med ett övergripande perspektiv, hur det svenska skolsystemet fungerar i det stora hela. Och där ser jag många problem med framför allt en ökad skolsegregation och att likvärdigheten år efter år försämras. Det är denna negativa utveckling jag vill se en förändring av. Den svenska skolan måste kunna erbjuda alla elever en bra skolgång. Så är det inte i dag.

Jag tackar för inbjudan till er skola, och är säker på att ni gör det bästa utifrån era förutsättningar. Men jag är inte rätt person att utifrån mitt perspektiv bedöma hur ni konkret lyckas i ert uppdrag. Den tillsynen överlämnar jag till Skolinspektionen.

När det gäller den större bilden är det ett faktum att den koncern som er skola ingår i, Academedia, drivs som ett aktiebolag och ytterst har att generera vinst till sina ägare; för 2021 slutade vinsten på 767 miljoner kronor för Academedia. Detta belyser i allra högsta grad frågan om vem Academedia egentligen finns till för, för sina aktieägare eller för samhällets bästa? För mig är alltid svaret att skolan finns till för elevernas och samhällets bästa. Men så är det inte alltid i dag.

ANNONS

Mattias Karlsson

politisk redaktör

LÄS MER:Ett första avgörande steg mot en mer likvärdig skola

LÄS MER:Skolans gökunge blir bara större och större

ANNONS