Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och statsminister Magdalena Andersson (S) på torsdagens pressträff där förslaget om en differentierad skolpeng presenterades.
Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och statsminister Magdalena Andersson (S) på torsdagens pressträff där förslaget om en differentierad skolpeng presenterades. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ett första avgörande steg mot en mer likvärdig skola

Det är nu upp till bevis för riksdagens ledamöter att ta ställning vad gäller framtiden för svensk skola. Vill ni ha kvar dagens marknadsskola eller vill ni att Sverige ska ha en likvärdig skola?

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Är det nu det vänder för svensk skola? Det är en högst relevant fråga efter att regeringen på torsdagen presenterade ett förslag om en differentierad skolpeng mellan kommunala skolor och friskolor.

Det är kommunerna som har huvudansvaret för den svenska skolan medan godkända friskolor kan etablera sig fritt i en kommun. Enligt lagen ska skolans resurser fördelas lika mellan kommunala och fristående skolor, den så kallade skolpengen. Men detta vill alltså regeringen nu ändra på.

”Syftet är att vinstdrivande skolor inte ska få pengar för ett uppdrag de inte har”, sa statsminister Magdalena Andersson på torsdagens pressträff då hon tillsammans med skolminister Lina Axelsson Kihlblom presenterade regeringens så kallade lagrådsremiss.

ANNONS

Konkret innebär förslaget att kommuner ska kunna göra avdrag på det grundbelopp som friskolorna får för varje elev, skolpengen. Avdraget är inte ett fast belopp utan det är upp till en kommun att beräkna och motivera det, bland annat utifrån riktlinjer som ska tas fram av Skolverket.

I en intervju med ledarredaktionen säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom att regeringen har infört många små reformer på skolans område, och att förslaget om en differentierad skolpeng är ett sätt att återta den demokratiska kontrollen över skolan.

”Politiker ska inte bara skicka pengar till skolan utan de måste också veta att pengarna hanteras rätt”, säger Axelsson Kihlblom.

Omvänt menar skolministern att kommuner ska ha betalt för det ansvar man tar. Så är det inte i dag. En kommun måste nämligen alltid kunna ta emot fler elever, medan en friskola kan sätta ett tak på hur många elever man har.

Friskoleföretagen får alltså ersättning för ett ansvar de varken tar eller har. Det är ett direkt slöseri med de gemensamma resurserna eftersom skattemedlen inte används på ett så optimalt sätt som möjligt.

På torsdagen skickades regeringen sin remiss till lagrådet, och tanken är att förslaget läggs på riksdagens bord som en proposition den 22 mars, för ett avgörande i april eller maj.

ANNONS

”Det här är en viktig reform, vi måste säga nej till marknadsskolan. Säger riksdagen nej till förslaget vill jag att väljarna ska ta ställning i valet 2022”, säger Lina Axelsson Kihlblom, som också menar att finns ett stort stöd hos allmänheten och även inom de borgerliga partierna för att genomföra förändringen.

De senaste åren har skoldebatten varit särskilt intensiv, vilket speglar de problem som finns i skolan. Dagens marknadsstyrda skolsystem leder ej hem utan bort från en likvärdig skola. År efter år ökar skillnaderna mellan elever och mellan skolor. Detta beror på hur själva skolsystemet är utformat med en fri etableringsrätt för friskolor och en rörlig finansiering som följer med varje elev.

En likvärdig skola är helt central i ett demokratiskt samhälle, det vill säga att alla barn som växer upp ska ges lika möjligheter till en bra skola. Men den svenska skolan kan inte upprätthålla målet om en likvärdig skola. Därför måste det ske en vändning. Regeringens förslag om en differentierad skolpeng är ett viktigt första steg, och det ska välkomnas.

Det är nu upp till bevis för riksdagens ledamöter att senare i vår ta ställning. Vill ni ha kvar dagens marknadsskola eller vill ni att Sverige ska ha en likvärdig skola? För den som bryr sig om framtiden för vårt gemensamma samhälle borde svaret på den frågan vara helt självklar.

ANNONS
ANNONS