Enfrågepartiet

Åkesson utnyttjade hela sin talartid i riksdagens partiledardebatt till en enda fråga; invandringen.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren "SD har en bred politik", 16/1.

Den orsakar stora underskott varje år för välfärden hävdar han. Trots att Sveriges Kommuner och Landsting tydligt tillbakavisar den myten.

Xenofobin, den sjukliga rädslan för främlingar och främlingshatet förblindar Åkessons sekteristiska beundrarskara ända ner på kommunnivå.

Samma dag får sex partiföreträdare i Hallands kommuner möjligheten i HP:s insändarspalt att under rubriken ”SD har en bred politik” redovisa den breda politiken.

Insändaren består av 340 ord. 16 ord handlar om annat än invandring: ”SD beslutade på landsdagarna 2019 att ställa sig bakom nuvarande abortlagstiftning och att tillåta samkönade adoptioner”.

Så bred är enfrågepartiets breda politik enligt Stina Isaksson, Sara-Lena Bjälkö, Fabio Ishaq, Thomas Lövenbo, Andreas Havasi och Carita Boulwén.

ANNONS

Det är bra att ni så tydligt redovisar er breda politik med att lyfta fram ert valfläsk.

Sune Andersson

ANNONS