Dags att steppa upp och ta tag i bullerproblemen

Hur kan politiker yttra sig utan att vara insatta i ärenden man ska besluta om?

ANNONS
|

Replik. Apropå artikeln ”Politiker oense om jordvallar i bullriga områden”, 27/2.

”…inte sätta upp bullervallar på godtycke.” Godtycke?

Innan man yttrar sig hade det varit tacknämligt om man satt sig in i Gullbrannas historia och mångåriga kamp mot Trafikverket. Där löften blivit lögner och där Trafikverket totalt kört över invånarna ända sedan motorvägen byggdes.

Trots gedigen kamp mot Trafikverket kör de över oss gång efter gång. Fastän länsstyrelsen och kommunen stått på vår sida så kommer de aldrig ge med sig.

Trafikverket med föränderliga beräkningar och reglemente kommer inte att hjälpa oss. Trots att trafikbuller är det näst största miljöproblemet i EU, enligt WHO. Bara att inse.

ANNONS

Nu när det finns ett genomförbart förslag så tycker majoriteten av teknik- och fritidsnämnden att man inte kan sätta upp bullervallar på godtycke. Må vara sant men det godtyckliga har passerat för länge sedan och nu är det dags att kommunen steppar upp och tar tag i bullerproblem som finns i kommunen.

Håkan Björklund och övriga i teknik- och fritidsnämnden är hjärtligt välkomna på studiebesök till Gullbranna. Vi kan presentera vår historia och ni kan få se hur situationen är här.

Oavsett så hoppas vi fullmäktige är mer insatta i ärendet och förstår att detta är ett bra förslag och kanske enda möjligheten att få bukt med bullret i Gullbranna en gång för alla!

Patrik Svärd, Gullbranna Villaförening

ANNONS