Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I Gullbranna har boende länge tampats med bullerproblem från motorvägen. Bild: Jari Välitalo/HP Arkiv
I Gullbranna har boende länge tampats med bullerproblem från motorvägen. Bild: Jari Välitalo/HP Arkiv

Politiker oense om jordvallar i bullriga områden

Miljönämnden sa för ett tag sedan ja till bullervallar av jordmassor i Gullbranna och på Fyllinge. Men i teknik- och fritidsnämnden blev det nej.
– Man ska inte negligera folks upplevelser. Samtidigt kan vi inte sätta upp bullervallar på godtycke, säger ordförande Håkan Björklund (C).

Bullervallar av överblivna schaktmassor är ett förslag i en motion av Socialdemokraterna. Områden som pekas ut i skrivelsen är Gullbranna och Fyllinge, där boende sedan en tid tillbaka besvärats av buller.

När förslaget var uppe för behandling i miljönämnden i början av året sa nämndens politiker ja.

”Med den här lösningen blir kommunen av med överbliven jord från byggarbetsplatser samtidigt som man hjälper invånarna i dessa områden”, sa miljönämndens ordförande Anna Fallkvist (M) den 27/1.

LÄS MER: Miljönämnden ger tummen upp till jordvallar längs E6

Teknik och fritid säger nej

Samma motion har nu varit uppe i teknik- och fritidsnämnden. Där var politikerna dock inte lika förtjusta. Nämnden sa nej och föreslår nu fullmäktige att avslå motionen.

Enligt nämndens ordförande Håkan Björklund (C) handlar det om två saker.

– Enligt de riktlinjer vi har är vi skyldiga att ta hand om buller när det överskrider 65 decibel. I fallet med Fyllinge är det inte så höga nivåer – bullret ligger på 54 decibel. Således ser vi inte att vi behöver uppföra någon vall där, säger Håkan Björklund.

– I Gullbranna är inte kommunen verksamhetsutövare. Det är Trafikverket som har ansvaret för E 6, och det är i så fall Trafikverket som får utreda och eventuellt uppföra en sådan bullervall som föreslås i motionen, fortsätter han.

Att ansvaret för bullerproblemet i Gullbranna ligger på Trafikverket är något som S-politikerna bakom motionen är medvetna om. Men eftersom inget händer i frågan föreslog de en gemensam insats.

”I Gullbranna, vid E 6, måste det göras tillsammans med Trafikverket”, framförde Leif Grenlund (S) den 6/4–2020.

LÄS MER: S vill bygga bullerskydd på Fyllinge och i Gullbranna – med schaktmassor

Kan inte agera godtyckligt

Håkan Björklund säger att han har förståelse för att boende i områdena kan störa sig på bullret, även om det inte ligger över riktvärdena.

– Man ska inte negligera folks upplevelser. Men samtidigt kan vi inte godtycklig sätta upp bullervallar runt om i kommunen. Vi måste förhålla oss till de riktlinjer som finns, säger han.

HP har återkommande rapporterat om problemet med trafikbullret i Gullbranna. Miljönämnden har agerat för att Trafikverket ska uppföra bullerskydd alternativt lägga bullerdämpande asfalt, men högre rättsliga instanser har gått på Trafikverkets linje.

LÄS MER: Skogsröjning förvärrar bullret från E 6

LÄS MER: Kommunens sand kan bli aktuell för bullervall

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här