Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I Gullbranna har boende länge tampats med bullerproblem från motorvägen. Bild: Jari Välitalo/HP Arkiv
I Gullbranna har boende länge tampats med bullerproblem från motorvägen. Bild: Jari Välitalo/HP Arkiv

Politiker oense om jordvallar i bullriga områden

Miljönämnden sa för ett tag sedan ja till bullervallar av jordmassor i Gullbranna och på Fyllinge. Men i teknik- och fritidsnämnden blev det nej.
– Man ska inte negligera folks upplevelser. Samtidigt kan vi inte sätta upp bullervallar på godtycke, säger ordförande Håkan Björklund (C).

Bullervallar av överblivna schaktmassor är ett förslag i en motion av Socialdemokraterna. Områden som pekas ut i skrivelsen är Gullbranna och Fyllinge, där boende sedan en tid tillbaka besvärats av buller.

När förslaget var uppe för behandling i miljönämnden i början av året sa nämndens politiker ja.

”Med den här lösningen blir kommunen av med överbliven jord från byggarbetsplatser samtidigt som man hjälper invånarna i dessa områden”, sa miljönämndens ordförande Anna Fallkvist (M) den 27/1.

LÄS MER: Miljönämnden ger tummen upp till jordvallar längs E6

Teknik och fritid säger nej

Samma motion har nu varit uppe i teknik- och fritidsnämnden. Där var politikerna dock inte lika förtjusta. Nämnden sa nej och föreslår nu fullmäktige att avslå motionen.

Enligt nämndens ordförande Håkan Björklund (C) handlar det om två saker.

– Enligt de riktlinjer vi har är vi skyldiga att ta hand om buller när det överskrider 65 decibel. I fallet med Fyllinge är det inte så höga nivåer – bullret ligger på 54 decibel. Således ser vi inte att vi behöver uppföra någon vall där, säger Håkan Björklund.

– I Gullbranna är inte kommunen verksamhetsutövare. Det är Trafikverket som har ansvaret för E 6, och det är i så fall Trafikverket som får utreda och eventuellt uppföra en sådan bullervall som föreslås i motionen, fortsätter han.

Att ansvaret för bullerproblemet i Gullbranna ligger på Trafikverket är något som S-politikerna bakom motionen är medvetna om. Men eftersom inget händer i frågan föreslog de en gemensam insats.

”I Gullbranna, vid E 6, måste det göras tillsammans med Trafikverket”, framförde Leif Grenlund (S) den 6/4–2020.

LÄS MER: S vill bygga bullerskydd på Fyllinge och i Gullbranna – med schaktmassor

Kan inte agera godtyckligt

Håkan Björklund säger att han har förståelse för att boende i områdena kan störa sig på bullret, även om det inte ligger över riktvärdena.

– Man ska inte negligera folks upplevelser. Men samtidigt kan vi inte godtycklig sätta upp bullervallar runt om i kommunen. Vi måste förhålla oss till de riktlinjer som finns, säger han.

HP har återkommande rapporterat om problemet med trafikbullret i Gullbranna. Miljönämnden har agerat för att Trafikverket ska uppföra bullerskydd alternativt lägga bullerdämpande asfalt, men högre rättsliga instanser har gått på Trafikverkets linje.

LÄS MER: Skogsröjning förvärrar bullret från E 6

LÄS MER: Kommunens sand kan bli aktuell för bullervall

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!