”Vi arbetar för att öka den statliga styrningen för ökad kvalitet och jämlik vård i hela landet.”
”Vi arbetar för att öka den statliga styrningen för ökad kvalitet och jämlik vård i hela landet.” Bild: Claudio Bresciani/TT

Vi arbetar för en jämlik vård i hela landet

Sverigedemokraternas politik, som fått genomslag i Tidöavtalet, fokuserar på att återställa en sjukvård där kvalitet, tillgänglighet och personalens arbetsvillkor är i fokus. Det skriver tre sverigedemokrater i en replik på ”SD-regeringen måste ta ansvar för sjukvårdskrisen”.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

De allvarliga bristerna inom svensk sjukvård är djupt oroande och något som Sverigedemokraterna tar på största allvar.

Coronapandemin blottade de allvarliga brister som vårdpersonal och Socialstyrelsen varnat för under många år. Den höga inflationen har ställt det ytterligare på sin spets. Men sjukvårdskrisen är inget nytt. Så frågan är vad Socialdemokraterna gjorde under sina senaste åtta år vid makten?

Socialdemokraterna har sedan valet 2014 försäkrat att krisen inom vården skulle lösas, vårdköerna, personalbristen, kompetensförsörjningen och arbetsmiljön skulle åtgärdas. Trots det skedde inga förbättringar, utan tvärtom. Vårdköerna har ökat konstant och krisen inom sjukvården förvärrats under S år vid makten.

ANNONS

Socialdemokraterna har valt kortsiktiga politiska vinster framför sjukvårdens långsiktiga behov. Deras krav på ansvar och granskning av sjukvårdskrisen framstår som ett försök att avleda uppmärksamheten från deras egen roll i denna kris.

I ett läge av lågkonjunktur och hög inflation måste både stat, kommun och region hushålla med ekonomin, vilket även S borde inse. Men deras lösning på allt är bara att tillföra mer skattemedel. Svensk sjukvård lider av strukturella problem, som inte bara kommer att lösas genom engångssatsningar på några miljarder. Det måste till genomgående förändringar.

Sverigedemokraternas politik, som fått genomslag i Tidöavtalet, fokuserar på att återställa en sjukvård där kvalitet, tillgänglighet och personalens arbetsvillkor är i fokus.

Tillsammans med övriga regeringspartier genomför vi nu en rad reformer för att komma tillrätta med och stärka svensk hälso- och sjukvård.

Vi arbetar för att öka den statliga styrningen för ökad kvalitet och jämlik vård i hela landet. En nationell vårdförmedling med samordningsansvar för ledig vårdkapacitet för att korta vårdköerna och erbjuda patienter snabbare vård. Vi satsar även på en nationell digital infrastruktur för enklare hantering och ökad patientsäkerhet samt en nationell plan för kompetensförsörjning för att säkra kompetensen och personalens arbetsmiljö.

Personalens välmående är grundläggande för att Sverige ska kunna leverera högkvalitativ vård, omsorg, forskning och kvalitetsutveckling. Genom ansvarsfulla åtgärder och en genomtänkt ekonomisk politik kommer vi att hantera utmaningarna som uppstått till följd av tidigare politiska misslyckanden.

ANNONS

Carita Boulwèn (SD)

Erik Hellsborn (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Svar på ”SD-regeringen måste ta ansvar för sjukvårdskrisen” av Jennie Nilsson (S), Adnan Dibrani (S) och Aida Birinxhiku (S), 13/2.

ANNONS