”Vittnesmålen om den allvarliga och akuta situationen i sjukvården är många.”
”Vittnesmålen om den allvarliga och akuta situationen i sjukvården är många.” Bild: ERIK G SVENSSON

SD-regeringen måste ta ansvar för sjukvårdskrisen

Sjukvårdskrisen är i allra högsta grad ett resultat av regeringens prioriteringar i de senaste två årens budgetar. Det skriver tre socialdemokratiska riksdagsledamöter från Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den svenska sjukvårdskrisen bedöms vara den värsta sedan 1990-talskrisen. Region efter region tvingas till nedskärningar när SD-regeringen inte ger sjukvården de resurser som krävs. Samtidigt försöker Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson att ducka från ansvar.

Vittnesmålen om den allvarliga och akuta situationen i sjukvården är många. Vården i Halland har under 2023 drabbats av vakanser, hög personalomsättning, sjukfrånvaro och brist på vikarier. Detta har medfört en reducerad kapacitet på operationsavdelningar och slutenvårdsavdelningar. I genomsnitt har vårdplatser motsvarande något mer än en större vårdavdelning inte varit i drift sedan början av 2023.

Region Hallands budget för 2024 är underbalanserad med nästan 620 miljoner kronor med hänvisning till synnerliga skäl. Till detta ska läggas att samtliga halländska hälso- och sjukvårdsnämnder börjar 2024 med ett underskott som de bär med sig från 2023 på mer än 200 miljoner kronor. Även dessa underskott ska hanteras under året för att få en budget i balans. Resultatet blir sämre tillgänglighet med växande vårdköer, inställda operationer och ännu större svårigheter att rekrytera och behålla personal.

ANNONS

Denna ohållbara utveckling är i allra högsta grad ett resultat av regeringens prioriteringar i de senaste två årens budgetar. Regionerna gör sitt yttersta, men resurserna från regeringen räcker helt enkelt inte till. Redan förra året valde SD-regeringen att kraftigt underfinansiera välfärden och i år kan de medel som tillförs knappast kompensera för den kostnadskris som landets kommuner och regioner befinner sig i.

De så kallade tillskotten är alldeles för små och äts upp av inflationen. Samtidigt väljer regeringen och SD att prioritera skattesänkningar och lyx-ROT för höginkomsttagare.

Vi socialdemokrater kräver för det första att ansvariga ministrar kallas till sina respektive utskott i riksdagen för att redogöra för hur de arbetar för att förhindra en nationell sjukvårdskris. För det andra behöver regeringen göra en total genomlysning av den nationella sjukvårdskrisens konsekvenser. Slutligen är det hög tid att regeringen ger besked om resurserna till sjukvården.

SD-regeringen måste börja inse allvaret, sluta skylla ifrån sig och våga se konsekvenserna av sin politik i vitögat. Det är personalen, patienterna och medborgarna som får ta konsekvenserna av regeringens svältkur för sjukvården.

Jennie Nilsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Aida Birinxhiku (S)

ANNONS