”Det är i den växande skogen som kolinlagringen sker och när tillväxten avstannar så minskar också kolinlagringen.”
”Det är i den växande skogen som kolinlagringen sker och när tillväxten avstannar så minskar också kolinlagringen.” Bild: Helena Landstedt/TT

Ska vi klara klimatutmaningen måste vi bruka skogen

Anders Wirdheim låtsas som att skogsbruket och klimatomställningen är två olika frågor. Så är det förstås inte! Det skriver två centerpartister i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I två olika artiklar har Anders Wirdheim (MP) nu ondgjort sig över den svenska skogsnäringen och därmed även dess roll som klimatsmart aktör i den gröna omställningen. Man häpnar över okunskapen kring det svenska skogsbruket och naiviteten kring hur vi ska klara omställningen utan att nyttja skogens resurser.

Grundläggande för oss i Centerpartiet är att skogen ägs av privata skogsägare som själva har både kunskap och intresse att driva och utveckla sin skog. I Halland har vi ett utbrett och differentierat familjeskogsbruk vilket gör att större hänsyn tas till lokala förutsättningar. Centerpartiet har arbetat för att förstärka äganderätten och därför motsätter vi oss ytterligare inskränkningar, så som när EU ger direktiv som arthabitat och undantag av skog för att kompensera andra länders miljöpåverkan.

ANNONS

Skogen är en viktig resurs för landet, för ägaren och för invånaren. Den är en viktig del i svensk ekonomi, för klimatet, för den gröna omställningen och för människors rekreation. Vi vet att dessa olika intressen kan samverka. Anders Wirdheim tecknar en bild av skogsnäringen som sin stora motståndare, vilket är djupt problematiskt när näringen i själva verket är en viktig del i lösningen av klimatutmaningen.

Skogen och skogens råvaror bidrar nämligen till att minska beroendet av fossil olja, kol och gas. Den svenska skogen gör oss mindre beroende av utlandet och har potential att i ännu högre grad bidra med exempelvis klimatsmarta biodrivmedel. När skogen används till träkonstruktioner och träbyggnader binds dessutom kol för mycket långa tider, ibland flera hundra år.

Det är i den växande skogen som kolinlagringen sker och när tillväxten avstannar så minskar också kolinlagringen. Därför behöver skog förnyas, men det måste naturligtvis vara upp till den enskilda skogsägaren att välja om det ska ske genom kontinuitetsskogsbruk eller kalavverkning. Tack vare att det finns många olika aktörer, både företagarägda och privata, så finns det utrymme för skogsägare att nischa sig mot olika former av skogsbruk och mot olika produkter.

Skogen är en viktig del i den gröna omställningen och av skogsråvara gör vi papper och cellulosa, tyg, drivmedel, engångsprodukter, kemikalier som kan ersätta oljebaserade eller andra för naturen främmande produkter, bränsle för uppvärmning och el. Skogen är också en rekreationsplats och skogens miljö bidrar till mat för både människa och djur.

ANNONS

I Halland finns ett regionalt skogsprogram. I processen för att arbeta fram detta har länsstyrelsen, Region Halland, kommunerna, skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, intresseorganisationer, företag med flera deltagit. Tillsammans har man skapat ett program som alla står bakom. Detta är en styrka för utvecklingen av skogsbruket och ansvarstagandet för den viktiga resurs som skogen är.

Anders Wirdheim låtsas som att skogsbruket och klimatomställningen är två olika frågor. Så är det förstås inte! Ska Sverige klara klimatomställningen måste vi även framöver bruka skogen rationellt och ta vara på dess resurser. Det svenska skogsbruket är inte en del av problemet, det är en del av lösningen. Vad är Miljöpartiet?

Christofer Bergenblock (C)

riksdagskandidat, Halland

Helene Andersson (C)

regionråd, Halland

Svar på ”Bryt med skogsindustrin – det vinner alla på” och ”De gör sig till språkrör för skogsindustrin”.

ANNONS