"Välfärden ska tryggas i hela Sverige, oavsett var i landet du bor."
"Välfärden ska tryggas i hela Sverige, oavsett var i landet du bor." Bild: Kallestad

Moderaternas kritik ekar tomt

Förslaget till ny utjämning är inte slarvigt som Moderaterna påstår – utan har genomarbetats och analyserats noggrant. Det skriver tre socialdemokratiska riksdagsledamöter i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I Hallandsposten den 2 december kritiserar Moderaterna det nya kostnadsutjämningssystemet.

Förslaget till nytt system grundar sig i att de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Ett rättvist kommunalt utjämningssystem är därför en grundförutsättning för jämlikhet i vårt avlånga och varierade land. Vi vet att mer resurser är avgörande.

Kommuner och regioner ansvarar för en stor del av den offentliga verksamheten, samtidigt skiljer sig de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva välfärd åt mellan olika delar av landet. Läget är i vissa delar av landet akut.

Det är därför mycket angeläget att genomföra förändringarna och uppdateringarna av kostnadsutjämningen så snart som möjligt. Du som bor i Sverige ska känna dig trygg med att du kan studera, jobba, besöka läkaren, ge barnen skolgång och om du behöver, ta del av äldrevården när du blir gammal, oavsett om du bor i Halmstad eller i Hylte.

ANNONS

Det är föga förvånande att Moderaterna är emot den föreslagna förstärkningen av utjämningssystemet. Samtidigt som de hävdar att de vill satsa på kommunerna gör de något helt annat.

Moderaternas fortsatta slakt av Arbetsförmedlingen i kombination med stupstock i sjukförsäkringen skulle dock bli ett dråpslag för kommunernas ekonomi med kraftigt ökade kostnader för socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder. De ger visserligen kommunerna med ena handen, men tar ännu mer tillbaka med den andra. Välfärden ska tryggas i hela Sverige, oavsett var i landet du bor.

Förslaget till ny utjämning är inte slarvigt som Moderaterna påstår – utan har genomarbetats och analyserats noggrant. Den nya utjämningen som regeringen föreslår tar större hänsyn till gles bebyggelse, liksom till faktorer som låga utbildningsnivåer, låga inkomster och ohälsa hos de som bor i kommunen eller regionen. Därtill är flera av de uppgifter och beräkningar som ligger till grund för kostnadsutjämningen gamla.

För många kommuner och landsting är en stor del av förklaringen till förändringarna att vi uppdaterar statistik och uppgifter i den nya modellen så att den bättre speglar verkligheten.

Nästan 200 kommuner får en förstärkning genom förslaget. För att kompensera för de som måste betala in till systemet har vi ett införandebidrag som begränsar genomslaget av förändringarna. På så sätt finns det tid för kommuner och regioner att göra nödvändiga omställningar.

ANNONS

Mer resurser behövs och kommer att behövas framöver. Förutom ett nytt förslag på kostnadsutjämning tillför regeringen ytterligare fem miljarder i statsbidrag till kommuner och regioner 2020. Vi socialdemokrater arbetar för ett starkare samhälle och tryggare Sverige - då är det självklart att prioritera jämlikhet för alla invånare i landet.

Adnan Dibrani (S)

riksdagsledamot

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

riksdagsledamot

Hans Hoff (S)

riksdagsledamot

Svar till Jonas Bergman (M) och Lars Püss (M), den 2 december.

LÄS MER:Slarvigt agerande från regeringen – äventyrar kvaliteten i välfärden

ANNONS