"Redan vid årsskiftet ska förändringarna vara genomförda och detta trots att det var först nyligen som de fulla effekterna av förslaget blev kända. Det är inte ett seriöst sätt att ta hand om svensk välfärd."
"Redan vid årsskiftet ska förändringarna vara genomförda och detta trots att det var först nyligen som de fulla effekterna av förslaget blev kända. Det är inte ett seriöst sätt att ta hand om svensk välfärd." Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Slarvigt agerande från regeringen – äventyrar kvaliteten i välfärden

Moderaterna vill att välfärden ska få mer tid att ställa om när resurserna ändras. Det skriver de två moderaterna Lars Püss och Jonas Bergman som här kritiserar regeringens förslag till kostnadsutjämningssystem.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sverige ska ha en välfärd att lita på – oavsett var i livet man befinner sig eller var i landet man bor.

Under de kommande åren, när ekonomin viker ner, kommer ett stort fokus behöva läggas på att se till att välfärden är bra för alla och att alla svenskar får valuta för sina skattepengar. Det är av den anledningen Moderaterna i budgeten föreslagit stora tillskott till kommuner och landsting.

Samtidigt behöver det så kallade kommunala utjämningssystemet fungera så bra som möjligt.

Det är rimligt med en utjämning för kostnader som kommuner och landsting själva inte kan påverka, så att välfärden kan fungera i hela landet. Därför är det oroväckande att se att denna fråga har behandlats slarvigt och oseriöst av regeringen.

ANNONS

Det förslag till förändrat kostnadsutjämningssystem som nu ligger på riksdagens bord innehåller absolut en del relevanta uppdateringar. Det är bra att man tar större hänsyn till de speciella behov som finns hos kommuner i glesbygd – men man har också gjort ett antal missar.

Först och främst får nu välfärden ohyggligt kort tid att ställa om till nya förutsättningar. Redan vid årsskiftet ska förändringarna vara genomförda och detta trots att det var först nyligen som de fulla effekterna av förslaget blev kända. Det är inte ett seriöst sätt att ta hand om svensk välfärd.

Alltifrån Umeå i norr till Malmö i söder har också varit kritiska mot alltför tvära kast. Svensk välfärd är för viktig för att regeringen på flera ställen ska rycka undan stora resurser utan rimlig tid för anpassning. För Halmstads del innebär det att tiotals miljoner kronor försvinner över en natt. Det är pengar som skulle ha gått till vård, skola och omsorg, men inte längre på grund av S/MP-regeringen.

Kommuner och landsting ges heller inte tillräcklig kompensation för de försämringar som många nu drabbas av till följd av förslagen i propositionen. Det blir särskilt allvarligt när regeringen inte väljer att göra lika stora tillskott till välfärden som föreslås i moderaternas budget.

ANNONS

Regeringen missar också att stärka tillväxtförutsättningarna. Det är som sagt bra att ta hänsyn till att olika delar av landet har olika förutsättningar men alla gynnas av att tillväxt premieras. Här krävs ett omtag och att man också ser till hela utjämningssystemet och inte, som nu, bara till delar.

Moderaterna vill att välfärden ska få mer tid att ställa om när resurserna ändras. Vi vill att man bygger vidare på det som är bra i förslaget men att man också ser till att stärka tillväxten samt att staten går in med mer resurser till välfärden. Därför har vi lämnat in en egen motion i riksdagen om kostnadsutjämning som skulle tjäna Sveriges kommuner och landsting bättre.

Lars Püss (M)

riksdagsledamot Halland

Jonas Bergman (M)

kommunstyrelsens ordförande Halmstad

ANNONS